Vejledningsforløb i forhold til brug af Web 2.0 i skolen i forbindelse med et novelleforløb i dan...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vejledningsforløb i forhold til brug af Web 2.0 i skolen i forbindelse med et novelleforløb i dansk i 7. klasse af Mind Map: Vejledningsforløb i forhold til brug af Web 2.0 i skolen i forbindelse med et novelleforløb i dansk i 7. klasse

1. Indledende overvejelser

1.1. Faktuelle informationer

1.1.1. Personkarakteristik

1.1.2. Miljøkarakteristik

1.1.3. Genretræk

1.1.4. Sprog

1.1.5. Komposition

1.1.6. Tema

1.1.7. Om forfatteren

1.2. Anvendelse af viden i nye sammenhænge

1.2.1. Komposition

1.2.1.1. Analyse af en ny novelle ud fra berettermodellen

1.2.1.2. Produktion af novelle i Google Apps website

1.2.1.3. Remixe selvproduceret novelle som tegneserie i Toondoo

1.3. Perspektivering af viden

1.3.1. Via refleksioner over læringsprocessen i novelleforløbet i Google Apps website

2. Didaktisk design

2.1. Mål

2.1.1. At eleverne kan analysere og producere en novelle med fokus på berettermodellen.

2.1.2. At eleverne kan bruge relevant Web 2.0 værktøj - her Google Apps website og dokument samt Toondoo

2.1.3. At eleverne oplever arbejdet med noveller som en proces, hvor de agerer interaktivt i loops

2.2. Indhold

2.2.1. Eleverne skal i grupper på 3 læse og analysere en udleveret novelle. Hver gruppe har deres egen novelle.

2.2.2. Ud fra berettermodellen analyseres en ny novelle, som er den samme for hele klassen

2.2.3. I grupperne skriver eleverne hver deres egen novelle.

2.2.4. Remixe den selvproducerede novelle til en tegneserie.

2.3. Evaluering

2.3.1. Der gives respons i grupperne flere gange i skriveforløbet. Læreren giver også respons.

2.3.2. Fælles opsamlinger i klassen mellem loops'ene mhp. at dele erfaringer fra gruppernes arbejde

2.3.3. Afsluttende skriftlig evaluering, hvor eleverne reflekterer over, hvad de har lært i forløbet. Dette gøres i Google Apps dokumentet.

2.4. Stilladsering

2.4.1. Elevernes læreproces

2.4.1.1. Gennemgå berettermodellen

2.4.1.2. Gennemgå brug af de forskellige web 2.0 værktøjer

2.4.2. Elevernes didaktiske aktiviteter

2.4.2.1. Hvordan eleverne giver respons

2.4.2.2. Hvordan eleverne fremstiller forfatteren til den først læste novelle

3. Web 2.0

3.1. Mindmeister

3.1.1. Bruges til at brainstorme i i gruppen før novelleskrivningen. Bruges også individuelt af eleverne til at brainstorme over deres egen novelle.

3.2. Goggle Apps website

3.2.1. Bruges til at lave et website, hvor de faktuelle informationer fra gruppernes noveller står på hver deres side

3.2.2. Bruges til at skrive en novelle og løbende modtage og give respons i gruppen. Læreren giver også respons undervejs.

3.2.3. Bruges til at reflektere over novelleforløbet i.

3.3. Toondoo

3.3.1. Bruges til at remixe den selvproducerede novelle ud fra berettermodellen til en tegneserie og embedde den i Google Apps dokumentet