Kanontekster - fædrelandssange

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kanontekster - fædrelandssange af Mind Map: Kanontekster - fædrelandssange

1. Den gammeldags evaluering holder ikke længere, som vi snakkede om i går. Hvordan evaluerer vi - og bedømmer vi - elevernes produkter?Løbende evaluering i forhold til vidensmål og brug af medier (kildekritik mv) samt elevens deltagelse i arbejdsprocesserne. Giver remedieringen mening i forhold til opstillede mål.

1.1. Elevernes proces

1.2. Den tilegnede viden

1.3. Det æstetiske i deres produkt

1.4. Har deres produkt en reel modtager? Passer produktet til modtageren?

1.4.1. - vurdere multimediale virkemidler samt den måde, mediet henvender sig til brugeren på. - brugerens måde at navigere på. - tilbudte aktiviteter og graden af kontrol for brugerne. - æstetiske virkemidler.

2. Hvordan sikrer man sig, at alle elever deltager? Cooperative Learning? Man kunne forlange, at de, i grupper, skulle lave deres formuleringer sammen i mindmeister:-) Jeg tror man kan sikre alles deltagelse, ved at være "aktiv" vejleder, mens de arbejder. - man kunne også bede dem skrive en personlig logbog over arbejde, som man undervejs tager samtaler med (udvalgte) elever om

3. Undervisningsloop

3.1. Hvordan kobles formidling, vedledning, evaluering og aktiviteter sammen i loops? Kan vi bruge projektarbejdsformen?

4. Vidensprodukter

4.1. Lommefilm

4.2. Bambuser

4.3. Toondoo

4.4. Remediere sange musisk - myna

4.5. Photostory

4.6. Remediere teksten til en ny genre

4.7. WIKI

4.7.1. Samling af elevernes arbejde

4.7.2. Et sted, hvor eleverne kan finde relevant litteratur og links (udvalgt og lagt ind af lærerne)

4.8. Skoletube

4.8.1. Udgivelse af elevernes musikvideoer

5. Vidensmål

5.1. Genrekendskab

5.1.1. at kunne omforme en tekst fra lyrik til epik

5.2. Kendskab til kanonforfattere

5.2.1. forfatterweb

5.2.1.1. Oehenschlager

5.2.1.2. Nyt punkt

5.3. Fælles mål for dansk

5.3.1. have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk

5.3.2. kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg

5.3.3. opnå kendskab til, hvordan sprog og litteratur fra forskellige tider afspejler den periode, den er blevet til

5.4. En musisk/musikhistorisk dimension

5.4.1. Nyt punkt

5.5. IT og medier faghæftet

5.5.1. De fire temaer

5.5.1.1. samarbejde om et multimodalt produkt

5.5.1.2. kommunikere på hensigstmæssig vis i et socialt netværk

5.6. Fælles mål for historie

5.6.1. selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden.

5.7. Kultur kendskab og deltagelse

5.8. Romantikken

5.8.1. Billedkunst - idylliseringen af DK

5.8.1.1. Portrætter af kunstnere

5.8.1.2. National identitet

6. Adgang til viden

6.1. Uddrag fra Kanon i dansk

6.2. Youtube

6.3. Dansk Sang

6.4. Evt. "lærerfabrikeret" tidslinie

6.5. Sangskriver på dr.dk

6.6. 1864

7. Kanon

7.1. Kanonudvalget

7.2. Kanon i 4 - litterær læsning

8. Evaluering

9. Opgaveformuleringer

9.1. Lav en et remix af en fædrelandssang

9.1.1. Remixet skal indeholde:

9.1.1.1. Nye vers?

9.2. Lav en animation/toondoo af en fædrelandssang

9.3. Lav en musikvideo til en fædrelandssang (eller til remixet?)

9.4. Hvorfor blev der skrevet fædrelandssange netop i den tid?

9.5. Hvad kan vi bruge sangene til i dag?

9.6. Omskriv et eller flere strofer til nutids dansk.

9.7. Skriv jeres egen fædrelandssang, som I synes den skal lyde i dag.

10. Eleverne

10.1. Vores målgruppe er 4. klasse

10.2. Samarbejde - klasseplan og pararbejde

11. Konkrete sange

11.1. Fædrelandssange

11.1.1. I Danmark er jeg født

11.1.2. Stenen slår smut

11.1.3. Danmark nu blunder

11.1.4. Jylland mellem tvende have

11.1.5. Kong Christian

11.1.5.1. Niels Juel

11.1.5.2. Tordenskjold

11.1.5.3. Chritian IV

11.1.6. Der er et yndigt land

11.1.7. Jeg ved hvor der findes

11.1.8. I alle de riger og lande

11.1.9. Hvor smiler fager..

11.2. Andre tekster om Danmark

11.2.1. Natasha

11.2.2. Shubidua

11.2.3. Nephew

11.2.4. Gnags: Danmark

11.3. Krigstekster

11.3.1. Kong Christian til hest

11.3.2. Dengang jeg Drog afsted