Frigør man kvinden ved at nedgøre manden?

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Frigør man kvinden ved at nedgøre manden? af Mind Map: Frigør man kvinden ved at nedgøre manden?

1. De to køn

2. manden

2.1. uansvarlig og umoden

2.2. "Barndemanden"

2.3. familiemæssigt uengageret, ukultiveret og fordrukken barn, der drives af sit umiddelbare begær

3. Kvinden

3.1. kvinden forstås som et selvopofrende, asketisk, men velklædt voksenindivid med et undertrykt begær.

3.2. det moralske menneske

3.3. Kvindens stræben efter lige adgang til arbejdsmarkedet, fritidsinteresser og sex med videre forudsætter altså begæret, som hun netop afviser.