Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mobil læring af Mind Map: Mobil læring

1. Elevroller

1.1. Projektledere

1.1.1. Være didaktiske designere

1.2. Modtagere af vejledning

1.3. Se læreren som en sparringspartner

1.4. Være aktivt producerende

1.5. Samarbejde

1.6. Medansvarlig

2. Lærerroller

2.1. Projektleder

2.1.1. Skal være en god didaktisk designer

2.2. Vejleder

2.2.1. Skal være bedre til at lytte

2.2.2. Skal ikke være altvidende

2.3. Medlærende

2.3.1. Som lærer lærer man også i processen

2.4. Anderledes læreridentitet

2.4.1. Eleverne ved måske mere end læreren

2.4.2. Man coacher mere, end man underviser

2.5. Omstillingsparat/mentalt mobil