Opsamling på demografi og erhverv 7,årg.

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Opsamling på demografi og erhverv 7,årg. af Mind Map: Opsamling på demografi og erhverv 7,årg.

1. Erhverv

1.1. Primær

1.1.1. Naturens resouser

1.1.1.1. Landbrug og fiskeri

1.2. Sekundær

1.2.1. Forarbjedelse af de naturlige resouser

1.2.1.1. Slagteri arbejder

1.2.1.1.1. Håndværker

1.3. Teritær

1.3.1. Service

1.3.2. Supermarked

1.3.3. Sygehuse

2. Demografi

2.1. Befolkningsbeskrivelse

2.1.1. Demografiske parameter

2.1.1.1. Køn

2.1.1.1.1. Sprog

3. Bosætning

3.1. 1788 - Landbroreformen

3.1.1. Stjerneudskiftningen

3.1.2. Bolkudskiftning

3.1.3. Bønderne kan eje deres egen jord

4. Urbanisering

4.1. Flytter fra land til by/bydannelse

4.1.1. Industrialisering 1850

5. Byplanlægning

5.1. Koncentrisk bymodel

5.1.1. Byen vokser ud fra centrum

5.1.2. Sektor model

5.1.2.1. Byen har et centrum men vokser langs med hovedveje

5.1.3. Flerkerne modellen

5.1.3.1. Flere centrumer

5.1.3.1.1. Små bydele vokser sammen