Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
IT og CL af Mind Map: IT og CL

1. Hvad?

1.1. Cooperative learning (kooperativ læring)

1.1.1. Bruget af små grupper i undervisningen til det formål at eleverne arbejder sammen for at maksimere deres egen og andres læring. (Johnson & Johnson)

1.1.1.1. Grupper af 4 elever

1.1.1.2. positiv indbyrdes afhængighed

1.1.1.3. klare instruktioner

1.1.1.4. et fælles samarbejde mod et produkt

2. Hvorfor?

2.1. Forbedre elevernes sociale kompetencer

2.2. Styrke lærerens følelse af kontrol over elevernes læring og adfærd

2.3. øget motivation hos eleverne ved samarbejde

2.4. alle elever er aktive i timerne

3. Begrænsninger

3.1. Selvom alle elever ser aktive ud kan man ikke garantere at der altid sker læring.

3.2. Hvis et medlem af CL gruppen er syg kan det betyde at nogle aktiviteter kan blive sværre at gennemføre.

3.3. Ikke alle elever kan overskue det høje aktivitetsniveau i klassen.

4. Hvad?

4.1. Informationsteknologier

4.1.1. Web 2.0

4.1.1.1. Mind Meister

4.1.1.2. Blog

4.1.1.3. Screencasts

4.1.1.4. Podacasts

4.1.1.5. Wiki

4.1.1.6. Prezi

4.1.2. Mobiltelefonen

4.1.2.1. Evernote

4.1.2.2. Bambusser

4.1.2.3. Mind Meister

5. Hvorfor?

5.1. Fælles Mål 2009 - Faghæfte 48

5.2. En nyttig kompetence for elevernes fremtid

5.3. Motivation: det er allerede en del af elevens hverdag

5.4. Fjerne fokus fra udstyrsfokus til didaktikfokus

6. Begrænsninger

6.1. Teknikken kan gå galt (og gør det ofte)

6.2. Man skal bruge tid på at sætte sig ind i programmerne

6.3. Ikke alle elever er lige rustet til at anvende IT

7. Hvorfor bruge IT og CL sammen i undervisningen

7.1. Gøre det mere overskueligt at bruge it i undervisningen hos lærerne - alle typer!

7.2. Bringe re-konstruktionen af viden, som sker i CL-grupperne sammen med den re-konstruktion, som eleverne bliver nødt til at lave, for at tilegne sig viden fra nettet.

7.3. Lære eleverne at færdes i den virtuelle verden - Hvordan interagerer man i de virtuelle fora?

8. Hvordan bruge IT og CL sammen?

8.1. Tænke undervisningen i faglige mål (viden og kompetencer)

8.2. Strukturering af undervisningen for at opnå mål og produkt der går hånd i hånd (stilladsering)

8.3. Overveje hvilke former for interaktion, som it-programmer medfører eller gør mulig

9. Nyt punkt