Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mediekompetencer af Mind Map: Mediekompetencer

1. Vælge præsentationsform

1.1. Ledelse

1.1.1. Fastsætte rammer om præsentationsmetoder i IT-handlingsplan

1.2. PIT

1.3. klasse-team

1.3.1. Indtænke collaborativt arbejde i større opgaver, projektopgaver osv.

1.3.2. Koordinere de forskellige værktøjer under den valgte præsentationsform

1.4. Læreren

2. Identificere målgruppe

2.1. Ledelse

2.1.1. Gennem IT-handleplan

2.2. PIT

2.2.1. Mulighed for oplæg på pæd-rådsmøde

2.2.2. Mulighed for vejledning af:

2.2.2.1. Klasse-team

2.2.2.1.1. Årsplanlægning

2.2.2.2. Læreren

2.2.2.2.1. konkrete forløb

2.3. Klasse-team

2.3.1. Intern koordination i teamet

2.4. Læreren

2.4.1. Klasse diskusion ud fra cases med "gode" og "dårlige" eksempler

3. Samle tilgængelig viden

3.1. Ledelse

3.1.1. Gennem IT-handleplan

3.1.1.1. opfølgning på IT-handleplan ved MUS-samtale for teams

3.2. PIT

3.2.1. Gennem oplæg på pæd-rådsmøde

3.2.1.1. Hvilke databaser har vi angang til

3.2.1.1.1. Dr skole

3.2.1.1.2. Skoda - Faktalink

3.2.1.1.3. Clio online

3.2.1.2. case der kan bruges ud i klasserne til at vise problematikken med fx bare at google.

3.2.2. Gennem vejledning

3.2.2.1. Teams

3.2.2.1.1. Fx komme med gode ideer til hvordan og hvornår en database skal indrages i fag og tværfaglig undervisning

3.2.2.2. Kollegaer

3.2.2.2.1. Fx hjælpe med hvordan en konkret fremvisning for eleverne af en database kan gribes an

3.3. Klasse-team

3.3.1. Koordinere hvilke lærer der viser eleverne de forskellige muligheder inden for general søgning

3.4. Læreren

3.4.1. Sørge for at arbejde med kildekritik, i samtlige fag.

3.4.2. Stilladseere søgningen til eleverne ved fx

3.4.2.1. Give dem linksamlinger/specifikke hjemmesider de skal søge i

3.4.2.2. Afgrænse området de skal søge efter

3.4.3. Inddrage skolens bibliotekar

3.4.3.1. Komme med et klasse-oplæg om præcis søgning

4. Vælge kanal

4.1. Ledelse

4.1.1. Gennem IT-handleplan

4.2. PIT

4.2.1. Gennem vejledning

4.2.1.1. Teams

4.2.1.1.1. Oplysning om muligheder

4.2.1.1.2. vejledning i kanalers funktionalitet

4.2.1.2. Kolleger

4.2.1.2.1. integration af konkrete undervisningsforløb

4.2.1.2.2. Hjælp til at få eleverne registrede som bruger på fx. en blog eller wiki

4.2.1.2.3. Hjælp til udvælgelse

4.3. Klasse-team

4.3.1. Koordinere hvilke kolleger der arbejder med hvilke kanaler.

4.3.1.1. Afhænger af forløbene

4.4. Læreren

4.4.1. Egen udvikling i retning af web2

4.4.2. inddrage elevresourcer

5. Vælge community

5.1. Ledelse

5.2. PIT

5.2.1. oplæg på pæd-rådsmøde

5.2.1.1. gruppe diskusioner - Etik vs. brug af elevernes egne medier(youtube), der derigennem kan motivere eleverne

5.3. Klasse-team

5.4. Læreren

5.4.1. klassediskussioner om

5.4.1.1. Etik

5.4.1.2. kvalitet

5.4.1.3. målgruppe

6. Over sikkerhedsspørgsmål

6.1. Ledelse

6.1.1. Gennem IT-handleplan

6.2. PIT

6.2.1. Måske publicere en lille guide med gældende regler og gode alternativer Creative Commons resourcer

6.3. Klasse-team

6.4. Læreren

6.4.1. Under produktionen og i evalueringsdelen af medieproduktioner, skal læreren huske de unge mennesker på regler.

6.4.2. Skabe opmærksomhed om copyright ved Fælles diskussion på klassen

6.4.2.1. copyright

6.4.2.1.1. Skræmme-cases (med organisationer der betaler rigtigt mange penge for ukorrekt brug)

6.4.2.1.2. Creative Commons

6.4.2.1.3. Hvorfor er det nu man har copyright...

6.4.2.2. informationer på nettet

6.4.2.2.1. Hvem kan i fremtiden læse det jeg skriver

6.4.2.2.2. betalinger på nettet

6.4.2.2.3. Hvad er reglerne for at begå sig på nettet

6.4.2.2.4. Hvordan virker det skrevne ord kontra det sagte