Deltagerforudsætninger

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Deltagerforudsætninger af Mind Map: Deltagerforudsætninger

1. Coping vs "indlært hjælpeløshed" (Seligman)

2. Sociale forhold

2.1. Social struktur

2.1.1. Normer og roller

2.2. Social pres

2.2.1. Sundhedsprofessionelle vs sociale forhold

2.3. Social differentiering

2.3.1. Ulighedsbegrebet

2.4. Social klasse

2.4.1. Hierarkiske forskelle

2.5. Social gruppe

2.5.1. 5 Socialgrupper

2.6. Marginalisering/udstødelse

2.6.1. Social fællesskab

3. Livsstil

3.1. Rygning

3.1.1. Hvor længe?

3.1.2. Hvor meget?

3.1.3. Hvor ofte?

3.1.4. Afhængig?

3.1.5. Kan og vil man stoppe?

3.1.6. Ambivalent

3.1.6.1. Status quo udsagn

3.2. Sundhed

3.2.1. WHO's definition af sundhed

3.2.2. Den brede og positive sundhedsbegreb

3.2.3. De 10 kostråd

3.2.4. Ens egen sundhedsopfattelse

3.2.4.1. Sundhed er lig med fravær af sygdom

3.2.4.2. Sundhed er lig med rigtig sundhedsadfærd

3.2.4.3. Sundhed er lig med livskvalitet

3.2.4.4. Sundhed er en ressource

3.2.5. Social

3.2.5.1. Fællesskab (positiv indflydelse på stressniveau og immunforsvar)

3.2.5.2. Ensom

3.3. Fritid

3.3.1. Aktivitetsmuligheder i omgivelserne

3.3.2. Hobby

3.3.3. Sociale relationer

3.3.4. Hvile

3.3.5. Interesse

3.4. Fysisk aktivitet

3.4.1. Hvor meget?

3.4.2. Hvor ofte?

3.5. Kost

3.5.1. Indtagelse af sukker

3.5.2. Sund/usund

3.5.3. PH-værdi

3.5.4. Økologi

3.5.5. Alkohol

3.5.6. Kulhydrater

3.5.7. Vitaminer og mineraler

3.6. Døgnrytme

3.6.1. Søvn 6-8t's søvn

3.6.2. Stresskontrol

3.6.3. Daglige vaner

3.6.3.1. Hjemmetandpleje/mundhygiejne

3.6.3.1.1. Tandbørstning

3.6.3.1.2. Hjælpemidler

3.7. De tre prototypiske livsformer (Thomas Højrup)

3.7.1. Den selvstændige

3.7.2. Den karrierebundne

3.7.3. Lønmodtagerens

4. Levevilkår

4.1. Økonomi

4.1.1. Budget

4.1.1.1. Udgifter

4.1.1.1.1. Bolig

4.1.1.1.2. Forbrug

4.1.1.2. Indtægter

4.1.1.2.1. Arbejde

4.1.1.2.2. SU

4.1.1.2.3. Lån

4.2. Miljø

4.2.1. Sociale sammenhæng/ omgangskreds

4.2.2. Arbejdsmiljø

4.3. Basale behov

4.3.1. Sociale behov

4.3.2. Anderkendelse

4.3.3. Fysisk balance

4.4. Evne

4.4.1. Funktionel/Interaktiv og Kritisk Health Literacy:

4.4.2. Handlekompentence

4.4.3. Motivation

5. Livskvalitet

5.1. Psykisk sundhed

5.1.1. Forskel på mænd og kvinder

5.1.2. WHO’s definition af psykisk sundhed

5.1.3. Håndtere dagligdags udfordringer og stress

5.1.4. Selvtillid

5.1.5. Depression

5.1.6. Jeg-identitet

5.2. Identitet

5.2.1. Hvem er jeg? Hvad kan jeg?

5.2.2. Hvad er jeg i stand til?

5.2.3. Individuel opmærksomhed

5.2.4. Sammenhæng

5.2.5. Mening

5.2.6. 4 niveauer i menneskers identitet (ikke pensum)

5.2.6.1. Jeg-identiteten

5.2.6.2. Den personlige identitet

5.2.6.3. Den sociale identitet

5.2.6.4. Den kollektive identitet

5.2.7. Sundhedhedspædagogiske viden vs identitet og følelser (Atonowsky)

5.3. Sociale relationer

5.3.1. Familie, venner, partner,

5.4. Social velvære

5.4.1. Være accepteret

5.4.2. Føle sig en dal af fællesskabet

6. Fravær af sygedom

6.1. Sukkerafhængighed

6.2. Arvssygdomme

6.2.1. f.eks. diabetes, paradentose

6.3. Folkesygdomme

6.4. Livsstilsygdomme

6.4.1. KOL/rygelunger

6.4.2. Hjertekarsygdomme

6.5. Sygdomme i bevægeapparatet

6.5.1. f.eks. Gigt

6.6. Tandsundhed

6.6.1. Caries

6.6.2. Gingivitis

6.6.3. Mundtørhed

6.6.4. Parodontose

6.6.5. sund/usund tandkød

6.7. Liv og sygdom holdes adskilt (GEB)

7. Samfund og individ

7.1. Mikroniveau

7.1.1. Livsfortælling

7.1.2. Livsvilkår

7.1.3. Aktuelle hverdagsliv

7.2. Mesoniveau

7.2.1. Hverdags liv, Socialgruppe/social klasse

7.2.1.1. Økonomi

7.2.1.2. Viden

7.2.1.3. Uddannelse

7.2.1.4. Social netværk

7.2.1.5. Social differentiering

7.3. Makroniveau

7.3.1. Sundhedsvæsnet

7.3.2. Økonomi

7.3.3. Familie

8. Lokale faktorer

8.1. F.eks. flour i drikkevand, Dental fluorose

9. Social ulighed i tandsundhed

9.1. Uddannelse

9.2. Økonomi

9.3. Beskæftigelse

9.4. Baggrund

9.5. Helbredsmæssigt stillede

9.6. Social udsatte

9.7. Viden

10. Følelse af sammenhæng(Atonowsky)

10.1. Meningsfuldhed

10.2. Håndterbarhed

10.3. Begribelighed

11. Self-efficacy (Bandura)

11.1. Succesoplevelse

11.2. Social indlæring

11.3. Ansporing fra andre

11.4. Arousal

11.5. Selvværd, selvvurdering, tillid til egne evner, selvkontrol, mestring, evnen til at tage hånd om sig selv og sætter fokus på individernes evner til at kunne lave en korrekt selvvurdering af egne handleevner

12. Viden

12.1. Erfaringer

12.1.1. Sociale medier

12.1.2. Familie

12.1.3. Annoncer

12.1.4. Reklamer

12.2. Mål

12.3. Tro

12.4. Social baggrund