Autismespektrumforstyrrelse

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Autismespektrumforstyrrelse af Mind Map: Autismespektrumforstyrrelse

1. Diagnosen:

1.1. Afvigende socialt samspil

1.1.1. afvigende blikkontakt, mimik, kropsholdning, gestikulation

1.1.2. afvigende udvikling af fælles interesser, aktiviteter, emotioner i forhold til jævnaldrende

1.1.3. begrænset emotionel respons, situationsfornemmelse eller integration af social emotionel kommunikation adfærd

1.1.4. afvigende, spontan delagtiggørelse af andre i fornøjelser, interesser eller aktiviteter

1.2. Indsnævrende, repetitive og stereotype adfærdsinteresser og aktivitetsmønstre

1.2.1. udtalt optagethed af en eller flere genstande og stereotype, indsnævrede interesser, afvigende mht. indhold eller fokus eller intensitet og afgrænsning

1.2.2. tvangspræget fastholdelse af specifikke, formålsløse rutiner

1.2.3. stereotype, repetitive motoriske manerer, omfattende hånd-eller fingrebasken, hændervriden eller komplekse kropsbevægelser

1.2.4. optagethed af delelementer eller detaljer uden funktionel betydning

1.3. Kvalitativ afvigende kommunikation

1.3.1. manglende eller tilbagestående talesprog uden forsøg på at kompensere med mimik eller gestikulation

1.3.2. afvigende evne til spontan samtale

1.3.3. stereotyp, receptiv eller idiosynkratisk kommunikation

1.3.4. afvigende spontan deltagelse i varieret "som om-leg" eller for de yngste social imitationsleg.

2. Man kan vokse fra sin diagnose

3. Lærerrollen

3.1. Undgå sarkasme

3.2. undgå tvetydighed

3.3. Rollemodel for eleven

3.4. Jeg-du-forhold - eleven møder mennesker uden fordomme. Hvis læreren forstår dette, forstås elevens sårbarhed og tillid til verdenen.

3.5. Eleverne har en intuitiv fornemmelse for autoriteter, men kan også sætte spørgsmålstegn ved autoriteten

3.6. Bruge eleven som samarbejdspartner

3.7. Strengent klasseledelse - struktur

4. Social kommunikation

4.1. Introvert

4.1.1. fjerne og passive

4.2. Ekstrovert:

4.2.1. nærgående og kender ikke personlige grænser

4.3. Usynlige regler (Herbet Paul)

4.3.1. kvalitet indebærer, at, der siges, skal være sandfærdigt

4.3.2. kvantitet, indebærer, at kun det, som er relevant, skal siges

4.3.3. relationer indebærer, at vi skal gøre samtalen relevant for samtalepartneren.

4.3.4. opførsel betyder, at ironi og sarkasme ikke bør anvendes over for mennesker, man ikke kender.

5. Udvikling og ASF

5.1. Skolebarnet: cirka 6-12 år

5.1.1. Elevens evner og færdigheder

5.1.1.1. Nogle elever kan være fagligt langt forud.

5.1.2. Interesse og energi

5.1.2.1. Eleven med ASF har stort behov for at restituere

5.1.3. Forståelse

5.1.3.1. En meget konkret og bogstavelig opfattelse

5.1.4. Følelser

5.1.4.1. Eleven har svært ved at "komme af med" ubheagelige følelser

5.1.5. Reaktioner til andre

5.1.5.1. Kontakten til jævnaldrende kan være afvigende

5.1.6. Forældre

5.1.6.1. Kan være støttende, strukturerende og guidende

5.2. Teenageperioden: cirka 13-20 år

5.2.1. Elevens evner

5.2.1.1. Usædvanlig og ekstraordinært god hukommelse

5.2.2. Interesser

5.2.2.1. Det er ikke alle elever med ASF, der har vedvarende og intense særinteresser

5.2.2.2. Det er ikke alle elever med ASF, der har vedvarende og intense særinteresser

5.2.3. Værdier

5.2.3.1. Meget loyal

5.2.4. Følelser

5.2.4.1. Begrænset medfølelse

5.2.5. Jævnaldrene

5.2.5.1. Kan komme til at opleve sociale nederlag og mobning.

6. Ny ICD-11 manual (hedder 10 nu)

6.1. fokus ændres fra en kategorialtænkning til en dimensionaltænkning