Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
ASF af Mind Map: ASF

1. "Mennesket først, diagnosen så"

1.1. 1. Se Carl som Carl

1.1.1. 2. Se Carl som ASF-barn

1.1.1.1. 3. Se Carl som autist

2. Social kommunikation

2.1. -Svært at sætte sig i andres sted - Svært ved at deltage i "løse" samtaler

3. Sproglig adfærd

3.1. - Manglende eller tilbagestående talesprog. Benytter ikke mimik og kropsprog. - Spontanitet er svær, også i samtalesituationer. - Undgå ironi

4. Adfærdsinteressemønstre

4.1. - Indskrænket, gentagne adfærdsmønstre - Elevens interesse er ofte forbundet til en af vores 5 sanser - Som handlemulighed kan der benyttes skema til dagligdagens opgave, eks. billeder af madpakke, skolefag, bøger, toilet, legeplads osv. - Deres adfærd kan være afvigende, så derfor er det vigtigt, at læreren på forhånd er informeret.

5. Didaktiske overvejelser

5.1. Helt i konkret kan man som underviser gøre følgende: - Forberede eleverne på en leg i frikvarteret i stedet for at sige, "bare find på en leg" - I forklaringen af en opgave, kan der med fordel inddrages både skriftlige og mundlige forklaringer, da skriftlighed understøtter det mundtlige. - Lav en skriftlig dagsorden, eleven kan bruge til at holde overblik. - Tydelig regler