vedvarende energi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
vedvarende energi af Mind Map: vedvarende energi

1. Placering af vedvarende energi

2. Hvordan sikrer vi en fremtid med sikker energi?

3. Fremtidens energi

4. Hvor meget energi vi bruger

5. Mennesker fejl igennem tiden i forhold til energi

6. Hvor vi får vores energi fra

7. Global opvarmning i forhold til udnyttelse af energi

8. Jordens egne energikilder

9. Forurening af energikilder

10. Samsø

11. Fordele og ulemper ved vedvarende energi

12. Hvordan man omdanner bevægelsesenergi, kemisk energi og varmeenergi

13. Bæredygtigt plantning i forhold til antal af mennesker

14. Problemstilling:

14.1. Globale opvarmning bliver værre for hver dag der gå vores samfund hver dag

14.1.1. Hvordan kommer det til at påvirke vores energiproduktion

14.1.2. Hvordan præger det vores samfund hver dag

14.2. Ifølge Videnskab.dk vil vores fossile brændstoffer være opbrugt om ca. 50 år.

14.2.1. Hvilke konsekvenser har det?

14.2.2. Hvad vil det gøre ved vores energiforbrug?

14.2.3. Hvordan vil vi mennesker blive påvirket?

14.3. I år 2050 vil vi være ca. 10 mia mennesker på kloden.

14.3.1. co2 udledning

14.3.2. Globale opvarming

14.3.3. Bæredygtig

14.3.4. Biogas