Bæredygtig elproduktion

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Bæredygtig elproduktion af Mind Map: Bæredygtig elproduktion

1. Grøn energi

1.1. Solceller

1.2. Vindmøller

1.3. Vandenergi

1.3.1. Dæmninger

1.3.2. Bølgeenergi

1.4. CO2neutral

1.5. Biomasse

1.5.1. Organiske materialer

1.6. Vedvarende energi

2. Sort energi

2.1. Fossile brændstoffer

2.1.1. Olie

2.1.2. kul

2.1.3. Gas

2.2. Kraftvarmeværk

2.2.1. Fjernvarme

2.2.2. Elproduktion

2.3. Renovationsværk

3. Atomkraft

3.1. Er det bæredygtigt?

3.2. Tjernobyl

3.3. Fukoshima

3.4. Kernekraft

3.4.1. Fission

3.4.2. Fussion

3.4.3. henfald

3.4.4. Kontrolstænger

3.4.5. Moderator

3.4.6. Reaktor

4. El-biler

4.1. Hybrid

4.2. Batterier

5. Brintbil

6. Batterier

6.1. Hvad er det lavet af?

6.1.1. Litium

7. Bæredygtighed

7.1. Afleverer Jorden som man fik den, eller en smule bedre

7.2. Vugge-til-vugge

7.3. Bæredygtighedsprincippet

7.3.1. Social

7.3.2. Økonomi

7.3.3. Miljø

8. Danmark kontra udlandet

9. Elnetværk eksport og import

10. Elproduktion

10.1. Generator

10.1.1. Spole

10.1.2. Elektromagnetisme

10.2. Turbine

11. Energiformer

11.1. Kinetisk(Bevægelse)

11.2. Potentiel

11.3. Termisk (Varme)

11.4. Statisk

11.5. Lysenergi

11.6. Elektrisk

12. Forsøg

12.1. Vindmølleforsøg

12.2. Elektromagnetisme

13. Global opvarmning