jonathan 1.

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
jonathan 1. af Mind Map: jonathan 1.

1. Diagnose

2. Skizofreni

3. hallucinationer er en saneoplevelse, som ikke har en virelig årsag en hallucintioner derfor en psykotisk oplevlse. hallucinationer er ofte ubehaglige og usædvanlige sanseoplevelser, som gør mennesket med psykosen angst af enhver art med vrangforestillnger uden depressivt eller manisk inhold

4. høllrehallucinationer. lyde som fx mumlen, susen,musik eller banken. kendte eller ukendte stemmer lyder oftest som menneskestemmer.men kan være forvrængede. stemmer kan være til stede kortvarige .nogle mennesker med skizofreni oplever at stemme kommer inde fra hovedet. andre hører stemmer, som opleves at komme ude fra, fx fra fjernsynet eller fra vandrør eller klokker der ringer

5. forringet hukommelse mange mennesker med skizofreni oplever problemer med korttids-hukommelsen, hvilket påvirker evnen til at løse konkrete opgaver og overskue problemstillinger .langtidshukommelsen kan i nogle tilfælde også være påvirket. hukommelsesproblemer kombineret med nedsat koncentratonsesvne kan give indlæringsvanskeliheder og dermed sociale og uddannelsesmæssige problemer.

6. årsager til skizofreni årsagerne til skizofrene sindslidelser er endnu ikke kendte,menar-velighed spiller en stor rolle i forbindelse med risikoen for at få skizofreni.hvis man har en mor eller far, som har sygdommen er risikoen 15% hvis begge ens forældre har skizfreni, er risikoen for, at man selv får sygdommen 50%

7. skizofreni er langt hyppigere blandt mennesker ,der har haft et stofmisbrug end blandt andre. en del af forklaringen på det kan dog være at nogle mennesker begynder at tage rusmidler. fordi de mærker de første tegn på skizofreni.man ved at mennesker med skizofreni hyppigere end andre har taget eller tager stoffer.det er der mange forklaringer på ,men den vigtigste er nok , fx hash kan have en beroligende og dæmpende virkning , lige når man ryger der .misbruget kan altså være en måde at lindre symptomerne på her og nu,som i virkeligheden på lidt længere sigt virker stik modsat

8. skizfreni og ensomhed

9. stemmer i hovedet

10. kontaktperson relationsarbejde er ofte planlagt med udgangspunkt i en kontaktper-sonrolle. som social-og sundhedsassistent kan du både i behandlingspsyiatrien og i socialpsykiatrien være kontaktperson for mennesker med skizofreni eller psykoser. opgaverne som kontaktaktperson indebæ-rer både at etablere kontakt og relation til borgeren, at yde støtte til hverdagsliv, at have en koordinatorfunktion samt at være myndighesperson

11. sproglige tankeforstyrrelser