Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
grundvand af Mind Map: grundvand

1. nedbør

1.1. sne

1.2. hagl

1.3. slud

1.4. regn

2. grundvand

2.1. den umættede zone

2.2. grundvandsspejlet

2.3. den mættede zone

2.4. skrænt

2.5. grundvandsmagasin

2.6. 30-40 år

3. drikkevand

3.1. ferskvand

3.2. kilde vand

3.3. overfladevand

4. grundvandsmagasin

4.1. kasted opland

4.2. truelsbjerg opland

4.3. Elsted opland

5. forurening af grundvand

5.1. saltvand

5.2. bakterier

5.3. kloakvand

5.4. nedsivende forurening

5.5. gødning

6. forureningstyper

6.1. fladeforurening

6.1.1. store arealer

6.2. punktforunening

6.2.1. losseplads, industrigrunde

6.3. linieforurening

6.3.1. jernbaner, kloakledninger

7. kloak system

7.1. fælleskloakeret

7.1.1. samme rør

7.2. seperatkloakeret

7.2.1. Eget kloakrør