Udledning Af Stoffer

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Udledning Af Stoffer af Mind Map: Udledning Af Stoffer

1. Co2

1.1. Kvælstof

1.1.1. Livsfarligt

1.2. Respirationsligningen: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

1.3. Verdenshavenes forsuring omtales som "det andet kuldioxid-problem".

2. Transport

2.1. I Danmark udgør transportsektorens energiforbrug i dag omkring 1/3 af det samlede forbrug af energi.

3. Landbrug

3.1. Kød

4. Industri

5. Vandforurerning

5.1. Spildevand

5.2. Grundvand

5.3. Affald i vandet

6. Luftforurening

6.1. Kina

6.2. Shanghai

7. Håndtering af affald

7.1. Plastikaffald

7.2. Metalaffald

7.3. Genbrug

7.4. Miljøfarligt Affald

7.5. Bakterier

7.6. Papir og Pap

8. Global Opvarmning

9. Samfundets Udledning

9.1. Kul, Gas og Olie

9.2. Skovbrænd

9.3. Kunstgødning

10. Atmosfærens Betydning

10.1. UV-Stråling for solen