Digitalisering, medialisering og fagenes didaktik

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Digitalisering, medialisering og fagenes didaktik af Mind Map: Digitalisering, medialisering og fagenes didaktik

1. Digitalisering/medialisering

1.1. It: Fejlagtig begrebsbrug

1.2. Digitale kan ikke adskilles fra hverdag

1.3. Faghæfte 48 er allerede forældet

1.4. Mediering vs. medialisering

1.4.1. Mediering: rammen

1.4.2. Medialisering: Vinduet

1.4.2.1. Direkte medialisering

1.4.2.2. Indirekte

1.5. Medialisering vs. digitalisering

1.5.1. Digitalisering: Teknologi

1.5.2. Medialisering: kultur og læring

2. D-land

2.1. 2.0 til 3.0

2.2. Platforme som et udtryk for det sociale i sig selv

3. Alt muligt andet

3.1. Ole UCC

4. Tanker

4.1. Medier er som et sprog

4.2. Skifte fra roller til positioner

4.2.1. Lærer- og elevroller

4.2.2. Skift fra undervisning til vejledning

5. Fagdiskussion dansk

5.1. De fem benspænd

5.1.1. Hvordan udfordre pædagogsik praksis

5.1.2. Hvordan udfordre den pædagogiske dagsorden

5.1.3. Hvordan udfordres fagforståelse

5.1.4. Hvordan udvikles nye måder at lære på

5.1.5. Hvordan udvikles arbejdet med digitale ressourcer og læremidler

6. Rantzaus Minde

6.1. Hvad er udbyttet?

6.1.1. Foredrag: 5 %

6.1.2. Undervise: 80 %

6.2. Forskellige Positioner

6.2.1. Producer

6.2.1.1. Konkretiserer forløber

6.2.1.2. Har overblik

6.2.1.3. Tidplan

6.2.2. Facilitator

6.2.2.1. Vejleder

6.2.2.2. Hjælper

6.2.2.3. Hvor er I?

6.2.2.4. Hvad har I brug for

6.2.3. Proceskonsulent

6.2.3.1. Hvordan går det?

6.2.3.2. Går det i stå?

6.2.3.3. Evaluerer til sidst

6.2.4. Dokumentator

6.2.4.1. Dokumenterer det, der bliver lavet

6.3. Faser

6.3.1. Indsamle

6.3.2. Bearbejde

6.3.3. Formidle

6.3.4. Evaluere

7. Det digitale menneske

7.1. Undersøgelse af medier i familier

7.1.1. Fokus på mediebrug og -mønstre

7.1.1.1. Hvilke medier har vi

7.1.1.2. Hvordan bruger vi dem

7.1.2. Fokus på hverdagslivets sammenhænge og dynamikker (rutiner og ritualer)

7.1.2.1. Medierne har en social dimension

7.1.2.2. Man lærer at være mediebruger i dagligstuen

7.1.2.2.1. Social arv

7.1.2.2.2. De velstillede: Skolen kan ikke lære os noget

8. Mediepædagogik og -didaktik

8.1. Multimodal læring

8.1.1. Forskellige medier = Forskelligetegnsystemer

8.2. Mediepædagogisk håndværk

8.2.1. Pædagogisk praksis

8.2.2. Teknik og udstyr

8.2.3. Håndværk, æstetik og formsprog

8.3. Ressourcer og læremidler

8.3.1. Accept af "1000" værktøjer

8.4. Mediedidaktik

8.4.1. Kan udfordre forhold mellem fagdidaktik

8.4.2. Niveauer

8.4.2.1. Supplement

8.4.2.2. Integreret

8.4.2.3. Udfordring

8.4.2.4. Kultur

9. Gruppediskussion

9.1. Vælg fokus

9.1.1. Undervis i enten medie eller indhold

9.2. Media matters

9.2.1. Elever skal kunne vælge et medie, der passer dem/budskabet

9.2.2. Eleverne skal beherske flere medier

10. Liniefaglighed

10.1. Eleverne skal lære formsproget