Linjefag i overbygningen

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Linjefag i overbygningen af Mind Map: Linjefag i overbygningen

1. Valgfag

2. Fokus og udfordringer

2.1. Ungeindsatsen

2.2. Inklusionsudfordringer

2.3. Læringssyn

2.3.1. Motivaton

2.3.2. Kognition

2.3.3. Sociale, personlige og faglige udvikling

2.4. Fleksibilitet

2.5. Sammenhæng og fordybelse

3. Resurser

3.1. Afdelingsopdelt skole

3.2. specialpædagogisk indsats

3.3. Økonomi

3.4. Fysiske rammer

4. Inspiration

4.1. Fredericia Kommune

4.2. Litteratur

4.2.1. Asteriks dec. 2011

4.3. Gug Skole

4.4. Klarup Skole

4.5. NTS- linjefag

5. Inklusion

5.1. SUMO

6. Linjefag - eksempler

6.1. Naturfagslinje

6.2. International linje

6.3. Innovation, medie og IT

6.4. Idrætslinje

6.5. Værkstedslinje

6.6. Musiklinje

7. Valgfag

7.1. Udnyttelse af valgfag

7.2. Praktisk-musisk læring

8. Eksterne samarbejdsparntere

8.1. Ungdomskolen

8.2. UU-vejledere

8.3. Ungdomsuddanneslserne

8.3.1. Tech-Collage

8.3.2. Gymnasier

8.3.2.1. HTX

8.3.2.2. STX

8.3.2.3. HHX

9. Arden Skole - sammenhæng

9.1. Momentum

9.2. LP

9.3. Afdelingsopdelt skole

9.4. Andre pædagogiske projekter

10. Interne samarbejdspartnere

10.1. Lærere

10.2. Bestyrelse

10.3. Elever

10.3.1. Elevråd

10.4. Ledelse

11. Procesplan

12. Proces på Arden Skole

12.1. Procesplan

12.2. Oplæg afdelingsmøde