KOL- kronisk obstruktiv lungelidelse, der medfører en forsnævring af de perifere bronkier, og de...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
KOL- kronisk obstruktiv lungelidelse, der medfører en forsnævring af de perifere bronkier, og dermed påvirker ekspirationen. af Mind Map: KOL- kronisk obstruktiv lungelidelse, der medfører en  forsnævring af de perifere bronkier, og dermed påvirker ekspirationen.

1. Årsager: 1. Rygning 2. Forurening 3. Arvelighed Yderligere faktorer der kan forårsage KOL: Passiv rygning, ensidig kost, infektioner i luftvejene.

2. Symptomer: Dyspnø, hoste med ekspektorat, hyppige lungeinfektioner, nedsat aktivitets funktion. KOL har 4 sværhedsgrader: mild, moderat, svært, meget svært.

3. Aldring: Vejrtrækningen mindskes med alderen. Hosterefleksen mindskes desuden mindskes fimrehårenes evner til at transportere støv og mikroorganismer. Der vil være forhøjet risiko for at udvikle infektioner i de nedre luftveje.

4. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/illustrationer/animationer/kol/

5. Behandlingen: KOL kan ikke heldbredes. Medicinbehandling anvendes for at lindre gener og behandle følgesygdomme. Slimløsende medicin, luftveje udvidende medicin, betændelsesdæmpende medicin, antibiotika. Iltbehandling og respirator. Forebyggelse kan være livstilsomlægning i forhold til KRAM faktorer.

6. Undersøgelse: Spirometri er en undersøgelse af lungefunktionen. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/oevrige-undersoegelser/spirometri/

7. Angst og dyspnø Jo mere udtalt iltmanglen er jo større er risikoen for angst.

8. Pleje af KOL Pep-fløjte der løsner sekret i bronkier, eventuelt CPAP behandling i sværere tilfælde.