Vedvarende energiforsyninger

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Vedvarende energiforsyninger af Mind Map: Vedvarende energiforsyninger

1. Vedvarende energityper

1.1. Vandkraft

1.2. Vindkraft

1.3. Solarenergi

1.4. Bioenergi

1.4.1. Biogas - undersøgelse/forsøg

1.5. Geotermisk energi

2. Energiomdannelse

2.1. Energiforsøg

2.1.1. Potentiel

2.1.2. Kinetisk

2.1.3. Elektrisk

2.2. Energiens udvikling

2.2.1. Fra solcelle til elektricitet

2.2.2. Fra vindmølle til elektricitet

3. Udnyttelse af vedvarende energi

3.1. Solovn

3.1.1. Fattige land

3.1.2. Forklaring

4. Mennesket og energi

4.1. Sammenligning

4.1.1. Rig og fattige lande

4.1.2. Fossil og vedvarende energi

4.2. Fordele

4.2.1. Mennesker

4.2.2. Dyr

5. Konklusion

5.1. Positiv forandring

5.1.1. Temperatur

5.1.2. Biodiversitet

5.1.3. Havstrømme

5.2. Klima nødsituation

5.2.1. Ingen fossile brændstoffer

5.2.2. Storbritannien, Skotland og Irland

5.3. Energityper

5.3.1. Danmark

5.3.1.1. Solceller

5.3.1.2. Vindmøller