Hvordan påvirker den globale opvarmning plante og dyreliv? Hvordan kan det være at CO2 udslip fra...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvordan påvirker den globale opvarmning plante og dyreliv? Hvordan kan det være at CO2 udslip fra afbrænding af fossile brændstoffer påvirker dyre og planteliv fx i form af syreregn? af Mind Map: Hvordan påvirker den globale opvarmning plante og dyreliv? Hvordan kan det være at CO2 udslip fra afbrænding af fossile brændstoffer påvirker dyre og planteliv fx i form af syreregn?

1. Hvilke konsekvenser får det for planter, hvis pH -værdien i jorden er for lav?

2. Hvilken effekt kan udledning af C02, NOX-er og svovlforbindelser (SO & SO2) have på mennesker og dyr? H

3. Hvilke stoffer bliver der udledt, når man brænder fossile brændstoffer?

4. Hvilke konsekvenser kan det få i fremtiden, hvis vi ikke mindsker vores CO2 udslip? H

5. Hvilke energiformer skal vi i fremtiden vælge for at undgå global opvarmning?

6. Hvor i verden bliver der udledt mest CO2?

7. Hvorfor er der nogen lande som ikke vil begrænse deres CO2-udledning?