Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
SSA af Mind Map: SSA

1. Autorisation

1.1. Pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed

1.2. Godkendes til at udfører et bestemt stykke arbejde (kurser)

2. Kompetencer

2.1. Færdigheder i forhold til medicin håndtering

2.2. Leder har ansvar for at vi som SSA har kompetencer til vi kan vores kompetencer

2.3. Kompetencer i forhold til kliniskeretningslinjer

2.4. Dosere, delegere, videredelegere til ssh eller pædagog

2.5. Faglighed og viden

3. Ansvar/Pligter

3.1. Inberetningspligt

3.2. Underretningspligt

3.3. Ansvar for de opgaver vi har videredelegeret opgaven til fx ssh

3.4. Ansvar handler om at være loyal, pålidelig og handlingsorienteret

3.5. Pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed

3.6. informations pligt / samtykke

3.7. Dokumentationspligt

4. Delegering

4.1. Dosering fx en delegering fra læge og evt SPL

4.2. Overdrage en opgave til en anden

4.3. Konkret delegering - fx telefonordination (Giv 2 Parmol - fra lægen)

4.4. Remmedelegering ( Specifik) Fx vurdering af PN medicin ud fra medicinskema, det kommer an på fx blodprøve resultater

4.4.1. Remmedelering (general) Fx oplæring i sondeernæring

4.5. Vi må ikke videredelegere noget som ikke ligger inde for vores egne grundkompetance

5. Patientsikkerhed

5.1. Pligt til at indberette UTH

5.2. Identifikation

5.3. Selvbestemmelseret

5.4. Kommuniatation

5.5. Dokumentation

5.6. Arbejdsgang

6. Fejl i praksis

6.1. UTH Medicin udlevering fx

6.2. Pligt til at indberette UTH

6.3. Ordinationsfejl ( Fejl eller mangel i oplysninger)

6.4. Dispenseringsfejl ( Forkert medicin eller forkert dosis?

6.5. Administrationsfejl ( til forkert patient, forkert tidspunkt eller måde)