Hvad kan det globale samfund gøre ved det nuværende og det fremtidige atomaffald, så det ikke påv...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvad kan det globale samfund gøre ved det nuværende og det fremtidige atomaffald, så det ikke påvirker de levende organismers levevilkår? af Mind Map: Hvad kan det globale samfund gøre ved det nuværende og det fremtidige atomaffald, så det ikke påvirker de levende organismers levevilkår?

1. Hvad er atomaffald?

2. Hvad er radioaktivitet og hvordan opstår det?

2.1. Model

2.1.1. Kredsløb

3. Hvordan fungere et atomkraftværk?

3.1. Modeller

3.1.1. Fission

4. Hvordan påvirker atomaffald de levende organismers levevilkår?

4.1. Undersøgelse

4.1.1. Modeller

4.1.1.1. Dyrecelle

4.1.1.2. Plantecelle

4.1.2. Strålings gennemtrængning

4.1.3. Mutation

4.1.4. Bestrålede frø

4.1.4.1. Formål - hypotese - resultat

5. Hvilke lande producere atomaffald og hvor meget

5.1. Graf

5.1.1. Atomreaktorer

6. Hvordan håndtere det globale samfund atomaffald?

7. Hvilke ligheder og forskelle har produktionen af energi i forhold til atomkraftværk og kul?

7.1. Graf

8. Perspektivering

8.1. Bæredygtig energi?

8.2. Model

8.2.1. Nyt logo

9. Konklussion

10. Cirkeldiagram over Danmarks energiforsyning