indlæggelse på H3 kvinde, 83

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
indlæggelse på H3 kvinde, 83 af Mind Map: indlæggelse på H3 kvinde, 83

1. immobilitetskomplikationer

1.1. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2019-2/kroppen-paavirkes-fra-dag-et

1.1.1. UVI, pneumoni, trombosedannelse, dicubitus, tabt muskelmasse, muskler, og sener obstipation, tab af ernæring.

2. hygiejne

2.1. Generelt om hygiejne Det overordnede formål med hygiejne er at begrænse smitterisikoen for borgere og personale, ved at afbryde kontakttsmitte på rette tid og med den rette metode. Håndhygiejne er den mest effektive metode til forebyggelse af smittespredning

2.1.1. dårlig mundhygiejne

2.1.1.1. Region Sjællands Dokumentportal Tværregionale dokumenter - Mundhygiejne, vurdering af behov for og udførelse af, ver. 4

2.1.2. bruger ble

2.1.3. KAD

2.1.3.1. Region Sjællands Dokumentportal Tværregionale dokumenter - Transurethralt blærekateter (KAD), ver. 5

2.1.4. Region Sjællands Dokumentportal Tværregionale dokumenter - Perifert venekateter (PVK), anlæggelse og håndtering af, ver. 5

2.1.5. PVK

3. rehabilitering

3.1. “Sundhedsstyrelsens definition af rehabilitering (fra WHO): Rehabilitering kan defineres som en række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med det omgivende samfund (Verdenssundhedsorganisationen og Verdensbanken 2011; Sundhedsstyrelsen 2014) ”

3.1.1. etiske overvejelser ved at genoptræne H3 kvinde er det muligt?

4. det psykiske aspekt ved at blive indlagt

4.1. Johan cullbergs kriseteori

4.1.1. o Chokfase, reaktionsfase, bearbejtningsfase, nyoriteringsfase

4.2. pårørende

4.2.1. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2017-4/patientinvolvering-skal-medtaenke-paaroerende

4.2.2. piece, Danmark har brug fo en national handlingsplan for pårørende se billag.

4.3. obsavation: vurderes ikke som social aktiv, virker meget indadvendt og angst ved utrygge situationer. råber meget ved dette og hyperventiler.

5. tværprofessionel/tværfaglig samarbejde

5.1. Andy Højholt og Signe Let Christiansen

5.1.1. diætist, fysioterapeut, læge, sygeplejerske, SOSU-assistent

6. ernæringsstatus: BMI, 17,3

6.1. meget småtspisende/ skal assisteres ved hvert måltid

6.2. proteindrikke

6.3. væskeindtagelse

6.4. ind/ud giftl

6.5. vægt 38 kg, højde 155 cm skønnet

6.5.1. IFT WHO er man under 16 i BMI (Body Mass Index) er man alvorlig undervægtig, H3 kvindes BMI er 15,87

6.6. Bradenscore

6.7. ifølge vejledning for energibehov pr døgn (fødevarestyrelsen, SST og DTU fødevareinstitut) skal H3 kvinde som er sengeliggende have 5.000 kj og 55 g proteinbehov ved vedligeholdelse, ved at hun har været opereret har hun sikkert haft Katabolisme (nedbrydelse af væv og celler. og dermed også protein. ift. Det kirurgiske stressresponds har hun også haft udskilt adrenalin, nordadrenalin som også kan medføre proteinnedbrydning, glukose og fedtforbrænding. hvilket vil gøre det vanskeligere i genoptræningsfase.

6.8. ernæringscreening/ernæringsvuderingsskema

7. sygdomslære

7.1. anatomi/fysiologi

7.1.1. collunm femoris fraktur mediale, gælder, at frakturen er placeret medialt for linea intertrochanterica (gennem lårbenshalsen) typisk osteoporosefrakture. de pertrokantære frakturer inddeles i Evans klassifikation (type 1-5) garden (type 1-4) . H3 kvinde er behandling er medial fraktur med hemialloplastik (bipolært hoved). Dette er et traumefald fra eget hjem. ingen åbne brud.

7.1.1.1. fraktur i clavicula, acromion og bursa. fået indsat en Hemialloplastik.

7.2. blodprøver

7.2.1. albumin

7.2.1.1. 38 (inde for normalen) >70 34-45 g/l 40-69 årige: 36-45 g/l, 8-39 årige: 36-48 g/l viser om levertal.

7.2.2. Hgb

7.2.2.1. 5,3 (FOR LAV) 7,3-9,5

7.2.3. kreatinin

7.2.3.1. 55 (normalværdi) 45-90 umol/l for kvinder, mænd: 60-105 umol/l. viser nyretal

7.2.4. natrium

7.2.4.1. 138 (normalværdi) 137-145 mmol/l

7.2.5. Kalium

7.2.5.1. 3,6 (normalværdi) 3,5-4,4 mmol/l

7.2.6. Calcium-ion

7.2.6.1. 1,26 (normalværdi) 1,18-1,32 mmol/l

8. farmakologi

8.1. smertelstillende

8.1.1. Analgetika hovedgruppe N

8.1.1.1. centralnervesystemet

8.1.1.1.1. opioider stærk/svag

9. udskrivning: god og kærlig pleje eller genoptræning?