Afgangsprojekt

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Afgangsprojekt af Mind Map: Afgangsprojekt

1. Pædagogisk dag

1.1. Mål for pædagogisk dag

1.2. Logbog

1.3. Faser i pædagogisk udviklingsarbejde

1.4. Interessentanalyse

2. Vejlederrollen

2.1. Rollens karakter

2.2. Rollen i organisationen

3. Samfund 2.0

3.1. Pædagogisk didaktisk konktekst

3.2. Sociologisk kontekst

3.3. Uddannelsespolitisk kontekst

3.4. Læringsteoretisk kontekst

4. Faglighed i dansk

4.1. Digitale fortællinger og kommunikation

4.2. Digital dannelse

4.3. Faghæfte 48 og danskfaget

5. Faglighed i matematik

5.1. Matematiske kompetencer

5.2. Fortrolighed, forståelse, færdigheder, fakta

5.3. Billeder, sprog og tænkning

5.4. Faghæftet for matematik

5.5. De fire temaer set i lyset af matematik

6. Organisationsteori

6.1. Teori U