Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Energi af Mind Map: Energi

1. varmeenergi

1.1. Varmeenergi, er en energiform, som ligger lagret i atomers og molekylers uordnede bevægelser.

1.2. Uordnede bevægelser betyder, at atomerne og molekylerne ikke har nogen fælles retning, når de danner varme, men bevæger sig rundt hulter til bulter.

2. kemisk energi

2.1. Kemisk energi er energi, der er bundet i et stof, og som kan frigives ved kemiske processer, f.eks. den energi, der er i mad og benzin.

2.2. Når dyr og mennesker spiser planterne, frigives den kemiske energi til kroppen. Ligesom i bilens motor sker der en forbrænding. Ved forbrændingen i bilen og kroppen ændres de kemiske bindinger mellem atomerne.

3. elektrisk energi

3.1. Elektrisk energi defineres som energi med høj kvalitet. Kvaliteten er høj, fordi elektrisk energi kan omdannes fuldstændig til en lang række andre energiformer.

3.2. Elektrisk strøm kan opstå, når elektroner bevæger sig i en leder. For at skabe elektrisk energi skal man bruge et materiale, der kan lede strømmen ved at frigøre elektroner.

4. kenetisk energi

4.1. rotation er en form for kenetisk energi

4.2. Hos et legeme, der bevæger sig med en konstant fart, er den kinetiske energi også konstant.

4.3. Jo hurtigere noget bevæger sig jo mere kenetisk energi har det

4.4. Jo tungere noget er jo mere kenetisk energi har det.

5. potentiel energi

5.1. Den energi, det kræver at flytte legemet opad, lagres i legemet i form af potentiel energi.

5.2. Jo højere oppe et legeme befinder sig, og jo tungere det er, desto mere potentiel energi indeholder det.

5.3. I et vandkraftværk omdannes den potentielle energi i vandet til kinetisk energi, der igen omdannes til elektrisk energi.

6. kerneenergi

6.1. Elektrisk strøm kan opstå, når elektroner bevæger sig i en leder. For at skabe elektrisk energi skal man bruge et materiale, der kan lede strømmen ved at frigøre elektroner.

7. Strålingsenergi

7.1. Næsten al den energi, vi omsætter på jorden, kommer oprindeligt fra solen, og det er solens lys, der skaber energien. Den eneste undtagelse er geotermisk energi, der udnytter varmen fra jordens indre.