Tove Ditlevsen - forfatterskab

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Tove Ditlevsen - forfatterskab af Mind Map: Tove Ditlevsen - forfatterskab

1. typiske træk

1.1. Meget lyrisk i stedet for episk

1.2. en eller flere figurer der repræsenterede eller lignede hendes ikke-støttende mor.

1.3. Hendes sprog var let at forstå, også for børn. Derfor skrev hun bla. også børnebøger

1.4. Hun skrev om at man skal være levedygtig. Selv om hun ikke var den bedste

1.5. Hun skrev meget angstfyldte og følelses prægede bøger

1.6. tove Ditlevsen hentede inspiration i sit eget liv som kvinde og brugte det til f.eks. digte og noveller. Hun opløftede den kvindelige status. Hun var kvindernes talerør

1.7. Hun skrev digte, børnebøger, noveller, ægteskabsbøger m.m.

1.8. Hun skildrer køn

1.9. Hun var meget musikalsk. Næsten alle hendes første digte rimede

2. Baggrund

2.1. vokset op i Vesterbro i 30'erne i Istergade bag et facade hus.

2.2. Hun var indlagt på 2 gange på den lukkede afdeling på Vesterbro. Hun led af stærk depression, stof misbrug, alkoholisme og ifølge hende selv lettere sindsyg. Hun skrev mange følelses fyldte digte mens hun var indlagt.

2.3. Toves barndom var angstfyldt, og selvdestruktiv f.eks. kunne hun ikke vise sine følelser der hjemme.

2.4. Hun var bange for skoven. En dybere mening ville være at hun levede hele sit liv i storbyen og ikke var bekendt men skovens miljø og bio-diversitet som derfor gjorde det ukendt og uhyggeligt

2.5. Legede i baggården. Mange føleser og indtryk blev dannet af andre børn dog også af voksne.

2.6. Tove var elsket af kviner fra Vesterbro, fordi hun var kvindernes talerør dengang

3. kritik

3.1. kritikerne roste aldrig hendes værker, da man så dem og hende som usentimental

3.2. skeptisme fra danske gymnasie lærer, specielt i forhold til hendes digter.

3.3. mange unge kvindelige forfatter nød dog hendes værker, da de ikke gik hånd i hånd med mainstream literatur den gang: kvinden der skulle vendte på den hvidt klædte rider.

4. -Ismen

4.1. Socialrealismen

4.2. socialrealisme, kunstnerisk udtryksform, der i et realistisk formsprog skildrer emner med et socialt indhold og sigte og ansporer tilskueren eller læseren til at tage stilling.

4.3. racismen

4.4. Som lyriker brugte hun rim og kendte versrytmer.

4.5. Hun brugte den naturalistiske omverdensbeskrivelse, ofte koblet med psykologiske forklaringsmodeller.

5. Kilder:

5.1. En vandring i Toves univers (podcast)

5.2. Øgendahl og de store forfattere (film)