Rapport Skrivning

Organize and structure your thoughts to write an essay

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rapport Skrivning af Mind Map: Rapport Skrivning

1. Idéer til indhold

1.1. Hvilke medier skal jeg anvende?

1.1.1. Mindmeister (mindmap)

1.1.2. Video (af forsøg)

1.1.3. Forsøgstegning (fx opstillet som tegneserie)

1.1.4. Egner rapporten sig som en: hjemmeside, Googlesite, powerpoint, prezi eller er der andre fremstillingsformer som kan præsentere mine resultater?

1.1.5. Billeder af forsøg taget med min mobil?

2. 1. Hvad er emnet?

2.1. Hvad skal du skrive om?

2.2. Problemstilling. Hvad vil du undersøge og hvad forventer du af rapporten?

2.3. Hvordan kan rapporten skrives så den bliver spændende og vedkommende?

2.4. Hvad er formålet med rapporten

2.4.1. Undersøge et bestemt problem?

2.4.2. Hvilke forsøg er relevante? og understøtter de emmet på en konstruktiv måde?

2.4.3. Gør dit bedste

3. 2. Undersøgelser og forsøg

3.1. Understøttende tekster og forsøg

3.1.1. Relevante forsøg ift. emnet

3.1.1.1. Anvend noter fra undervisningen

3.1.2. Relevant teori ift. emne og konkrete forsøg.

3.1.2.1. Forsøgsbeskrivelser og forsøgsdata

3.1.3. References

3.1.3.1. bøger

3.1.3.2. Nyhedssider

3.1.3.3. Blogs + hjemmesider

3.1.3.4. Understøttende data

3.1.3.4.1. Ekspert data, fx fra lærerbog eller andre fagkilder.

3.1.3.4.2. Andres teorier

3.1.3.4.3. Størrelsen på data kilde og nødvendigheden

4. 3. Struktur

4.1. Find dit fokus og koncentrer det faglige

4.2. Faktaliste

4.3. Organiser fakta og forsøg i kategorier

4.4. Lav kapitler ud fra dine kategorier

4.4.1. Navn og klasse

4.4.2. Introduktion - Hvorfor skriver du om dette emne?

4.4.3. Del 1

4.4.4. Del 2

4.4.5. Del 3

4.4.6. Konklusion - Hvilke konklusioner og forsøg er de mest interessante ved din rapport?

4.4.7. Husk en rød tråd gennem hele rapporten. Fakta og information som ikke direkte vedkommer emnet er STØJ!

5. 4. Skriveprocessen og redigering

5.1. Vær ikke bange for at redigere. Nogle teorier har brug for at blive filtreret og simplificeret.

5.2. Forsøg og teori hører sammen

5.2.1. Forsøg forklares efterfølgende med teori

6. Administration

6.1. Deadlines

6.2. Fag-lærer

7. 5. Korrekturlæsning & færdiggørelse

7.1. Forside

7.1.1. Overskrift

7.1.2. Navn og klasse

7.2. Indholdfortegnelse

7.3. indhold

7.4. Bibliografi

7.4.1. Beskrivelse af eller fortegnelse over bøger, tidsskrifter, artikler inden for et område