Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Atmosfærens betydning

1.1. Gav liv til jorden for ca.

1.2. Beskytter mod UV stråler fra solen

2. Luftforurening

2.1. Udstødningsgasser

2.1.1. CO2

2.1.2. Methan

2.1.3. Vanddamp

2.2. Skibsfart

2.2.1. Dobbelt mængde CO2 som fly

2.2.2. Udslip af olie

2.3. Flytrafik

2.4. Kraftvarmeværker

2.5. Brændeovne

2.6. Industriproduktion

2.6.1. Plastik, metal

2.7. Metangas

2.8. SMOG

2.9. Storbyer

3. Vandforurening

3.1. Spildevand

3.2. grundvand

3.3. Olieudslip

3.4. Søer og vandløb

3.5. Affald i vandet

4. Håndtering af affald

4.1. Plastikaffald

4.2. Metalaffald

4.3. Genbrug

4.4. Miljøfarligt affald

4.5. Batterier

4.6. Papir og pap

5. Et menneskes udledning

5.1. Mad

5.2. Spildevand

5.3. Affald

5.4. Opvarmning

5.5. Skønhedsprodukter

5.6. Rygning

5.7. Strøm

5.8. genbrug

5.9. Gadgets

5.10. Almen ind- og udånding

6. Samfundets udledning

6.1. Industri

6.2. Kul, gas og olie

6.3. Transport

6.4. Gylle

6.5. Velhavende/ikke velhavende

6.6. Skovbrænd

6.6.1. Påvirker fotosyntese

6.7. Kunstgødning

6.7.1. Udledning af nitrat

6.8. FN, NATO