Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Samfundets udledning

1.1. Industri

1.2. Kul, gas og olie

1.3. Transport

1.4. Gylle

1.5. Velhavende/ikke velhavende

1.6. Skovbrænd

1.6.1. Påvirker fotosyntese

1.7. Kunstgødning

1.7.1. Udledning af nitrat

1.8. FN, NATO

2. Håndtering af affald

2.1. Plastikaffald

2.2. Metalaffald

2.3. Genbrug

2.4. Miljøfarligt affald

2.5. Batterier

2.6. Papir og pap

3. Vandforurening

3.1. Spildevand

3.2. grundvand

3.3. Olieudslip

3.4. Søer og vandløb

3.5. Affald i vandet

4. Atmosfærens betydning

4.1. Gav liv til jorden for ca.

4.2. Beskytter mod UV stråler fra solen

5. Et menneskes udledning

5.1. Mad

5.2. Spildevand

5.3. Affald

5.4. Opvarmning

5.5. Skønhedsprodukter

5.6. Rygning

5.7. Strøm

5.8. genbrug

5.9. Gadgets

5.10. Almen ind- og udånding

6. Luftforurening

6.1. Udstødningsgasser

6.1.1. CO2

6.1.2. Methan

6.1.3. Vanddamp

6.2. Skibsfart

6.2.1. Dobbelt mængde CO2 som fly

6.2.2. Udslip af olie

6.3. Flytrafik

6.4. Kraftvarmeværker

6.5. Brændeovne

6.6. Industriproduktion

6.6.1. Plastik, metal

6.7. Metangas

6.8. SMOG

6.9. Storbyer