Forbrugsmentalitet

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Forbrugsmentalitet af Mind Map: Forbrugsmentalitet

1. Kviklån

1.1. Analyse / Spørgeskema

1.1.1. Har du lån?

1.2. Kritisk i forhold til type af lån

2. Afbetaling med høje renter

3. Plads til opsparing i budget

4. Ung = 15-25

4.1. Du har mulighed for at få et kredit kort som 15 årig, hvor du allerede der kan hæve 10.000kr over beløbet.

5. Influencer

6. Succeskriterier

6.1. Man vil gerne følge med/up to date --> Køber ting man ikke råd til

7. PROBLEMFORMULERING Bliver de unges forbrugsmentalitet i alderen mellem 15-25 år påvirket af de muligheder, der i dag er til rådighed? Herunder: - Kan der ses en udvikling i de unges gæld og opsparing de seneste 10 år? - Er der sket en ændring i måden man køber på? - Har influencers en påvirkning på de unges forbrugsmentalitet?

7.1. Skal afgrænses --> mere specifikt

8. Danmarks statistik

8.1. Find statistikker der påpeger noget de unges forbrug/opsparing

8.2. Videnskabelige metode: Empirisk evidens

8.3. Statistikbanken

9. Problemmotivationen: (Unge i dag bliver manipuleret til at bruge penge de ikke reelt har)

10. Plan for næste par timer

10.1. 1. Besluttet emnet 2. Regler for samarbejde 3. Starte problemformulering op 1. Fortsættes næste gang 2. Godkendelse umiddelbart efter 3. Sendes til [email protected]

11. Hovedområde: Unge, opsparing og gæld

12. Tid til prøven

12.1. 15 min tale pr person (=1 time)

12.1.1. 10 min til at forklare metode

13. Manipuleret forbrug

13.1. Målrettet kampagne/reklame

13.2. Målrettet finansiering

13.3. Analyse/spørgeskema: Har du før handlet på internettet, velvidende at du ikke havde pengene til det? Hvis ja, hvorfor? Blev du overtalt, lokket til et køb på hjemmesiden?

14. Kan der ses en udvikling i de unges gæld og opsaring de seneste 10 år = FOKUS PÅ OVERFORBRUG

15. Kviklån!!!

15.1. Er unges forbrugsadfærd påvirket af hvor let tilgangen til kviklån er?

15.1.1. Hvad får unge til at optage kviklån?

15.1.1.1. Hvad låner de unge penge til?

15.2. Beskriv udviklingen af kviklån i antal pr. år og hvorfor disse lån bliver optaget

15.3. Bliver lånene afviklet?

15.4. Bliver der taget kviklån for at betale lån?

15.5. Tænker unge i konsekvenser (evnen til at tilbagebetale), når de optager kviklån?

15.6. Bliver de unges økonomi tjekket forsvarligt, når et låneselskab giver "grønt lys" til at optage et lån?

15.7. Artikler