Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
P3 af Mind Map: P3

1. Sø-område

1.1. Lokation

1.2. Størrelse

1.3. Benyttelse

1.4. Effekt

2. Vejnettet

2.1. Gennemgående vej?

2.2. Trafikafskærmning

2.2.1. Besværliggøre gennemkørsel for andet trafik

2.2.2. Gøre omkringliggende veje "hurtigere" og mere attraktive

2.3. Rundkørsler

3. Krav

3.1. Bebyggelse på 40 Ha

3.1.1. Butikscenter på 0.6 Ha

3.1.2. Bebyggelsesprocent 40% ca. 16 Ha

3.1.2.1. 40% rækkehuse ca. 6.4 Ha

3.1.2.2. 30% etageboliger max 4 etager ca. 4.8 Ha

3.1.2.3. 30% kollegieboliger ca. 4.8 Ha

3.1.3. 2x børneinstitutioner

4. Omlægning af busrute

4.1. Stoppested ved kollegie

5. Fordeling

5.1. Børneinstitutioner væk fra motorvej

5.2. Boldbaner/fritdsområder nær kollegie institutioner

5.3. Kollegie og familieområder adskilt

6. Overvejelser

6.1. Levende hegn