Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
grundloven af Mind Map: grundloven

1. Magtens tredeling

1.1. Den dømmende

1.2. Den lovgivende

1.3. Den udøvende

2. ytringsfrihed/forsamlingsfrihed

2.1. man må tale frit

2.1.1. hvis man ikke overtræder en paragraf

3. retssikkerhed

3.1. Retssikkerhed handler om at sikre den størst mulige retfærdighed for den enkelte borger. For at sikre dette har borgeren en række rettigheder, der beskytter borgeren mod overgreb fra staten. Idéen bag retssikkerheden er, at alle skal behandles lige. Man siger derfor også, at alle har "lighed for loven". Et land, hvor retssikkerheden er indskrevet i forfatningen, kaldes for en retsstat. I Danmark indeholder Grundloven en række paragraffer, der sikrer borgernes retssikkerhed.

4. hvad man ikke må

4.1. man må ikke stjæle

5. man må ikke slå i ofligeheden men man må slå i en boxserang