Fremtidens skole på Ejerslykkeskolen

Visionsplan

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fremtidens skole på Ejerslykkeskolen af Mind Map: Fremtidens skole på Ejerslykkeskolen

1. Lærings- teknologier

1.1. Interaktive tavler

1.2. Mobilen i undervisningen

1.3. Computere/tablets

1.4. Webinar/fjernundervsning

1.5. Videndelingsværktøjer

1.6. Cloud Computing

2. Fysiske rammer

2.1. Bevægelsesområder

2.2. Grupperum

2.3. Læringscenteret

2.3.1. Vejlederkulturen

2.3.2. Bibliotek

2.3.3. Materialesamling

3. Læringsmiljø

3.1. Faste klasser

3.2. Holddannelse efter niveau/interesse

3.3. Undervisningsdifferentiering

3.4. Projekter på tværs af årgange/klasser

3.4.1. Kunne indgå i forskellige teams

3.5. Motion, kost og bevægelse

3.6. Fokus på relationdannelse

3.7. Styrkelse af samarbejde, innovation og kreativitet

4. Læringsmaterialer

4.1. Støtter de forskellige læringsformer

4.2. Rullende arbejdsborde med konkrete materialer

5. Skole/hjem- samarbejde

5.1. Forventningsafstemning

5.2. Tydelige krav og værdier

5.3. Faste punkter til forældremøder

5.3.1. Ex. rældreintra, sengetider (søvnbehov), kostvaner, motion, lektier

6. Brobygning

6.1. Erfaring med flere arbejdspladser

6.2. Praktik som tilbud til urolige elever

6.3. Camps

7. Ungemiljø

8. Børnemiljø