Bevægelses-Ståsteder Værdier / dyder / logikker

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Bevægelses-Ståsteder Værdier / dyder / logikker af Mind Map: Bevægelses-Ståsteder  Værdier / dyder / logikker

1. Æstetiske

1.1. Beherskelse

1.1.1. Mestring

1.1.2. Kropslig belønning

1.1.3. Forbedrede færdigheder

1.1.4. Udvikling

1.2. Selvrealisering

1.2.1. Præstation

1.2.2. Alvor

1.2.3. Motivation

1.2.4. Selvrealisering

1.2.5. Succesfølelse

1.3. Sundhed

1.3.1. Sund og rask

1.3.2. Psykisk velvære

1.3.3. Selvtilfredshed

1.4. Fordybelse

1.4.1. Personligt (frit) rum

1.4.2. Mindfulness

1.4.3. Kvalitet / opmærksomhed

2. Mening

2.1. Opfattelse af eget liv

2.2. Perspektiv på eget liv

2.3. En analog verden i et digitalt liv

3. Etiske

3.1. Fællesskab

3.1.1. Relationer / tillid

3.1.2. Fællesskab

3.1.3. Samhørighed / social interaktion

3.1.4. Bidrage / deltagelse

3.2. Empati

3.2.1. Humanitet / medfølelse

3.2.2. Empati

3.2.3. Kærlighed til mennesker

3.2.4. Tilstedeværelse /nærvær / intimitet

3.2.5. Indlevelse

3.3. Anerkendelse

3.3.1. Loyalitet

3.3.2. Ansvar / forpligtelse

3.3.3. Opofrelse

3.3.4. Autoritet

3.3.5. Respekt

3.3.6. Anerkendelse

4. Etiske-æstetiske

4.1. Sjov / lykke

4.1.1. Kærlighed til sport / bevægelse

4.1.2. Sjovt

4.1.3. Lykke

4.2. Leg

4.2.1. Leg / udforskning

4.2.2. Uforudsigelighed

4.3. Dyste

4.3.1. Spænding og drama

4.3.2. Kæmpe / konkurrence