Hvordan skabes en fælles kulturforståelse i fremtidens kundecenter?

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvordan skabes en fælles kulturforståelse i fremtidens kundecenter? af Mind Map: Hvordan skabes en fælles kulturforståelse i fremtidens kundecenter?

1. Organisationsopbygning og forståelse

1.1. Mintzberg (dag 1 + 2)

1.2. Methafor (dag 1)

1.3. New Public Management (dag 2)

2. Kultur

2.1. Schein - kultur på 3 niveauer (dag 3)

2.2. Simon Sinek - Why (dag 4)

2.3. Kulturanalyse (dag 3)

3. Oganisationsudvikling

3.1. Stacey (dag 4)

4. Kommunikation

4.1. Strategisk ledelse - de mange arenaer (dag 4)

5. Videnskabsteori

5.1. SK og Hermeneutisk

6. Empiriindsamling

6.1. Kulturanalyse (dag 3) - Underdirektør - Leder - Kollegaer

6.2. MTU (egen data)