OM ORDET HINDUISME

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
OM ORDET HINDUISME af Mind Map: OM ORDET HINDUISME

1. En pluralistisk, kulturell og humanistisk religion med ca 20% hinduer

1.1. Hindu - etter at muslimer bosatte seg øst for øyen Indus betegnet de hindu som et religiøst fellesskap

1.2. blitt til ved at stadig større områder har integrert seg i nettverket

2. Helligsteder

2.1. India med hellige fortellinger

2.2. Vann, elver, fjell og huler

3. Prinsipper

3.1. ritualer, hellige steder, hellig språk, mangfold

3.2. verden er ikke forskjellig fra gud, men en del av guds enhet

3.3. er man mange veier fører til samme mål - gud er en og samme

4. Gudinner

4.1. Monoteistisk forestilling

4.2. Høyeste giddom som skaper og frelser

4.3. skiller seg far andre religioner

5. Guru

5.1. Nesten viktigere enn guder

5.2. tilbes til guder gjennom guruer

5.3. visdom til andre - visdomstradisjoner

5.4. guru betyr disippel

6. Enhet og mangfold

6.1. mangfold i ritualer og forestilling - forstått av jesuitter som tenkte at hinduismen bare var en prestereligion

6.2. indisk hedendom

6.3. alle guder har samme guddom med ulike tilsynekomst