Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Borger af Mind Map: Borger

1. Familie

1.1. Hustru (død)

1.1.1. Bankansat

1.2. Datter

1.2.1. Skolelærer

1.3. Svigersøn

1.3.1. Forsikring

1.4. Barnebarn

1.4.1. Cand.merc. i historie & EU

1.4.2. Selvstændig

1.5. To ældre brødre (død)

1.5.1. Modstandsbevægelsen -> militærmand

1.5.2. Bladtypograf

1.6. Far (død)

1.6.1. Kapelmusiker

1.7. Mor (død)

1.7.1. Syerske (Dame konfektion)

2. Baggrund

2.1. Født i 1927 i Brønshøj

2.2. Kgl. hoftypograf

2.3. Garderhusar i Næstved i 1949 -> 2 år

2.3.1. Korporal

3. KRAM

3.1. K - Alm. mad (dysfagi)

3.2. R - 44,25 pakkeår

3.2.1. Rygestop 2017

3.2.2. Damper

3.3. A - Ved festligelejligheder og en øl i weekenden

3.4. M - Tidligere DM i gymnastik

4. Helbred

4.1. Hjerneblødning i 2017

4.1.1. Indlagt i 8 uger

4.1.1.1. KAD

4.1.1.2. Sonde

4.1.2. Genoptræning

4.1.2.1. God rehabilitering Dog uden at opnå ønsket habituel tilstand

4.1.3. Delvis venstresidig parese

4.1.3.1. Dysfagi

4.2. Ingen sygdom inden 2017

5. Tværprofessionelle samarbejspartnere

5.1. Fysioterapeut

5.1.1. Genoptræning 5 x ugentligt -> 2 x ugentligt

5.2. Plejepersonalet

5.2.1. Morgen/aften toilette

5.2.2. Toiletbesøg

5.2.3. Forflyning via Sara Stady

5.2.4. Medicin

5.3. Talepædagog

5.4. Ergoterapeut

5.4.1. Fra sonde til sufficient kost

5.4.2. ADL

5.4.3. Talepædægog

5.5. Praktiserende læge

5.6. Visitation

5.7. Køkken

5.7.1. Ernæringstilstand

5.7.2. Dysfagi

6. Guldbosund

6.1. Datter har valgt stedet

6.1.1. Beliggenhed

6.1.2. Boligens standard

6.1.3. God ernæring

6.1.4. Friplejehjem

6.2. Borger er glad for at bo der

7. Hjælpemidler

7.1. Kørestol

7.2. Elektrisk kørestol (egenbetaling)

7.3. Talerstol

7.4. Plejeseng

7.5. Toiletstol

7.6. Sara Stady

7.7. Ankom i lift