Den enkeltes og samfundets udleding af stoffer - Oscar, Alicia, Andreas & Lea 9.B

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Den enkeltes og samfundets udleding af stoffer - Oscar, Alicia, Andreas & Lea 9.B af Mind Map: Den enkeltes og samfundets udleding af stoffer - Oscar, Alicia, Andreas & Lea 9.B

1. Fossile brændstoffer

1.1. Fabrikker

1.1.1. Plastik

1.2. Transport

1.3. Syreregn

1.3.1. Koralrevet

1.3.2. Forsuring af havet

2. Carbon- og nitrogenskredsløbet

3. Ligheder og forskelle i lande i verden

3.1. Befolkningen

4. Åndedrættet

4.1. Partikkelforurening

5. Drivhuseffekten

5.1. Drivhusgasser

5.1.1. CO2

5.1.2. Methan

5.1.3. Vanddamp

6. Eutrofiering

7. Biodiversitet