Økonomisk politik

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Økonomisk politik af Mind Map: Økonomisk politik

1. finanspolitik

1.1. folketinget bestemmer

1.2. med til at styre økonomien

1.3. beslutter størrelsen på skatter og afgifter

1.4. ny finanslov

1.5. stram finanspolitik

1.5.1. Skatter eller afgifter sættes op

1.5.2. Overførselsindkomsterne sænkes

1.5.3. Investeringerne udskydes

1.6. lempelig finanspolitik

1.6.1. Overførselsindkomsterne hæves

1.6.2. Skatter eller afgifter sættes ned

1.6.3. Investeringerne hæves

2. pengepolitik

2.1. nationalbanken bestemmer

2.2. sikre den danske krones værdi

2.3. fastkurs politik betyder at den danske krone aldrig må være meget anderledes en euroen

2.4. nationalbanken har udenlandsk valuta

2.5. kursfald og kursstigning

2.6. lempelig pengepolitik, lavkonjunktur

2.7. stram pengepolitik, højkonjunktur