Udviklingsteorier

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Udviklingsteorier af Mind Map: Udviklingsteorier

1. Marxistiske

1.1. Center-periferi-model - udarbejdet af S. Amin i (1967)

1.1.1. hovedvægten lægges på produktionsforholdene

1.1.1.1. center

1.1.1.1.1. økonomien er selvcentreret og der er en tæt forbindelse mellem de forskellige sektorer

1.1.1.2. periferi

1.1.1.2.1. økonomien er usammenhængende

1.2. Teorierne har det til fælles, at de skal bryde afhængigheden til I-landene og udvikle selvstændige, nationale strategier

1.3. Metropol-satellit-model - udarbejdet af A.G. Frank i (1970'erne)

1.3.1. problem

1.3.1.1. det kapitalistiske netværk trækker pengene ud af ulandene - dette forhindrer økonomisk udvikling

1.3.1.1.1. ressourcer (hovedsageligt råvarer) overføres fra land > by > ulandets vigtigste by hos overklassen

1.3.2. løsning

1.3.2.1. at bryde den økonomiske binding til i-landene

1.3.2.1.1. national ressourceudnyttelse

1.3.2.1.2. udvikling af ulandenes egne økonomier

1.3.2.1.3. indførelse af socialisme som politisk model

1.3.3. hovedvægten lægges på handelsforholdene

2. Liberale

2.1. Rostow: Liberal økonom. Modellen bygger på den historiske udvikling frem til 1960 i de industrialiserede lande

2.1.1. Mål

2.1.1.1. Selvforstærkende økonomisk vækst

2.1.1.2. Modernisering

2.1.2. Teori

2.1.2.1. Hovedtesen bygger på forholdet mellem investeringer og produktion. Udviklingen inddeles i 5 faser

2.1.2.1.1. Masseforbrugsamfund

2.1.2.1.2. Udvikling mod modenhed

2.1.2.1.3. "Take-off"

2.1.2.1.4. Forudsætningerne for "take-off"

2.1.2.1.5. Traditionelt samfund

2.1.3. Praksis

2.1.3.1. Udvalgte lande