Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Better Place af Mind Map: Better Place

1. Elbilen

1.1. hybrid bilen

1.2. benzin bilen

1.3. Elbil

1.3.1. Magnetisme

1.3.1.1. H.C Ørsted

1.3.1.2. Michael Faraday

1.3.1.3. Vekselspændingsgenerator

1.3.1.4. effektiv og maksimal spænding

1.3.1.4.1. app, oscilloskop

1.3.1.5. transformation

1.3.1.5.1. forhold mellem vindinger

1.3.1.5.2. effektrab i transformatoren

1.3.1.5.3. anvendelse af tranformere

1.3.1.6. induktionsspænding

1.3.1.7. effekt

1.3.1.7.1. P=U x I

1.3.2. energitab

1.3.2.1. energi kan ikke opstå af intet, og energi kan heller ikke tilintetgøres

2. Luftforurening og elbiler

2.1. udstødnings gasser

2.1.1. Nyt punkt

2.2. drivhusgasser

2.2.1. DMI "luft"

2.3. ozonlaget

2.4. CO2

2.5. energi forbrug som er bæredygtigt

2.6. Astma

3. Energi og elbiler

3.1. energilagring

3.1.1. batterier

3.1.1.1. Wilhelm Hellesen opfandt tørelement-batteriet

3.1.1.2. vurdere kapaciteten af forskellige genopladelige batterier

3.1.1.3. lithium-ion-batterier

3.1.1.4. Spænding i batterierer

3.1.1.5. el-produktion fra vindmøller til batterier,

3.1.1.6. Serie- og parallel-forbindelser

3.1.1.7. Redox-processer i batterier

3.2. Metalle i opløsning

3.2.1. spændingsrækken

3.3. retur/recycling

3.3.1. nyere og mere miljøvenlige batterier

3.3.2. tungmetal er giftigt

3.4. Hvor findes 'tankstationer'? (et geografisk overblik gerne med en progression)

3.4.1. logistik placering af ladestationer

4. Klima og elbiler

4.1. den daglige drift - altså CO2 udstødning

4.2. kobling til liscyklen

5. Økonomi og elbiler

5.1. opbevaring af el

5.1.1. elektricitet, køb og salg (DONG)

5.2. højspænding

5.2.1. Ohms lov

5.2.1.1. U = R x I

5.2.2. effekttab

5.3. fra kraftværk til forbruger

5.4. el-udgifter

5.4.1. beregning af el-energi

5.4.1.1. Joules lov

5.4.1.1.1. Eel = U x I x t

5.4.1.2. Kilowatttimer

5.4.1.2.1. el-udgifter

6. elbiler og trafikstøj

6.1. lydmålinger

6.1.1. elbil vs. konventionel bil

6.2. bølgelænge

6.2.1. det menneskelige øre

6.2.2. bølgeformel

6.2.2.1. fart = bølgelængde x frekvens

6.2.3. kan lyd interferere?

6.2.3.1. bestemmelse af lydbølger ved hjælp af interferens

6.2.4. stående lydbølger

6.2.5. chockbølger - lydmuren

6.3. lyd ift. trafikssikkerhed

6.4. Hvad er lyd?

6.4.1. frekvens

6.4.1.1. hertz

6.4.1.1.1. Hz

6.4.2. lydbølgers fart

6.4.2.1. V = s/t

6.4.3. kan lydbølger bøje om hjørner

6.4.4. reflekfion af lydbølger

6.4.4.1. ekko og lydbølgers reflektion

6.4.5. lydbilleder

6.4.5.1. toner

6.4.5.2. klange

6.4.5.3. støj

6.4.5.4. brag

6.4.6. lydstyrke og tonehøjde

6.4.6.1. decibel, dB

6.4.7. doppler-effekt

6.5. ultralyd og transduceren (mekanisk energi til elektriskenergi)

7. fra vugge til grav

7.1. elbilens livscyklus

7.1.1. Her kunne man forstille sig en interaktiv site, hvor man kan klikke sig videre til de enkelte dele. Elbilens og batteriets livscyklus kunne man med fordel flette sammen.

7.1.2. Man burde også tage højde for kritiske spørgsmål, såsom "Hvor kommer strømmen fra? Vedvarende energikilder?"

7.2. batteriets livscyklus

7.2.1. levetid

7.2.2. fremstilling

7.2.3. tilgængelighed

7.2.4. affald/recycling og retursystem

7.2.5. omkostninger

7.3. metaller

7.3.1. galvanisk element

8. Undervisningsministeriet

8.1. føllesmål fysik/ kemi

9. afgangsklasser i folkeskolen