Handleplan -Mellem personale & borger

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Handleplan -Mellem personale & borger af Mind Map: Handleplan -Mellem personale & borger

1. 1. Ledelsen & social-og sundhedsassistent

1.1. Social og sundhedsassistenten fortæller hvordan hun oplever Hans

1.1.1. Ingen kommunikations, resultere i envejskommunikation, verbalt og nonverbalt ikke modtaget, intet samarbejde, konfliktoptrappende kommunikation, resultere i udvikling i konflikttrappen mellem dem.

2. 2.Får inddraget Hans = Ledelsen & Hans tager snak

2.1. Hvordan har Hans det overhovedet? Få snakket med ham (mundtlig kommunikation) Husk spørge teknikker når man snakker med hans

2.1.1. Mistet sin kone, føler sig nedtrykt, ingen tillid på social - og sundhedsassistent, føler sig behandlet respektløs, ingen kommunikation.

3. 3. Tage snak med Social - og sundhedsassistent, Hans & ledelsen

3.1. Lytte til begge versioner, hvad han de på hjertet

3.1.1. Anerkendende kommunikation & aktiv lytning

4. 4. Blive enig om løsning

4.1. Snakke om Hans eventuelt skal have en anden social-og sundhedsassistent der kan komme på morgenbesesøg

4.1.1. Kan opbygge tillid til hans, kommunikere både verbalt & nonverbalt med ham, og kommunikere anerkendende så han føler sig respektereret og forstået

5. 5.Prøve at udføre løsning

5.1. Vi har valgt at det er Dorit der kommer forbi til morgenbesøg

5.2. Han skal også huske at være imødekommende, og prøve at samarbejde med den nye social-og sundhedsassistent

6. 5. Efter nogle uger tjek op

6.1. Nu har Dorit været hos Hans i ca. 3 uger, og Dorit udtaler at Hans er oppe når hun kommer, og at Hans er samarbejdsvillig ift. personlig pleje og daglige gøremål

6.2. Hans giver udtryk for at det fungere bedre, og føler sig mere respekteret af Dorit da hun altid husker at tage skoene af når hun kommer ind, og Hans får lov til at se hvad hun dokumentere skriftligt. Hun er god til både at kommunikere verbalt & nonverbalt så han forstår det. Han føler han bliver taget alvorligt

6.2.1. Dorit bruger den anerkendende kommunikations metode når hun snakker med ham, får brugt spørge teknikker, aktiv lytning så han føler sig tryg og samarbejder med ham og lytter hvis der er noget han føler er for grænseoverskridende.

7. 6.Følge op løbende

7.1. Tag løbende forbi hans for at tjekke til ham og snak med Dorit om Hans udvikling - opbygning af tillid, respekt osv.