IØ (Emil Cramer og Marcus Karberg)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
IØ (Emil Cramer og Marcus Karberg) af Mind Map: IØ (Emil Cramer og Marcus Karberg)

1. Defensiv erhvervspolitik

1.1. Brancher hvor tilbagegang forventes.

1.2. Gamle brancher

1.3. Håndværk

1.4. Faldende efterspørgsel i branchen

1.5. Ulempe på længere sigt

1.6. Bevaring af arbejdspladser

2. Innovationsstrategi

2.1. Bebyggelse af broer

2.2. Offentlige i front

3. ´Picking the winners´-strategi

3.1. Støtte til stærke fremtidsvirksomheder

3.2. Nasa

3.3. Nemlig.com

3.4. Økologi

3.5. Forudse store nye markeder

4. Porterske erhvervspolitik

4.1. Staten skal ikke spille en selvstændig rolle i skabelsen af et lands konkurrenceevne.

4.2. Ingen direkte statsstøtte til virksomhederne.

4.3. Staten skal fremme konkurrencen på hjemmemarkedet

4.4. Staten skal skærpe kravene til produkterne.

4.5. Den danske stat sætter øget fokus på miljø blandt virksomhederne.

5. Liberalistisk erhvervspolitik

5.1. Enhver indblanding fra statens side er skadelig

5.2. Erhvervsudviklingen foregår på det frie marked

5.3. Alle former for statsstøtte til erhvervslivet skal afskaffes.

5.4. Staten fastsætte nogle juridiske barrierer for virksomhederne