IT Indsats - Vestre Skole

Indsatsområde skoleåret 12/13

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
IT Indsats - Vestre Skole af Mind Map: IT Indsats - Vestre Skole

1. Læringscenter

1.1. IT ressourcepersoner

1.1.1. IT vejleder

1.1.2. Ressourceperson indskoling/SFO

1.1.3. Ressourceperson mellemtrin

1.1.4. Ressourceperson udskoling

1.1.5. Ressourceperson radio

1.2. Læringsvejledere

1.3. Fablab

1.4. Facebook

2. Fremtidens skole

2.1. Læring og trivselspolitik

2.2. Ny nordisk Skole

2.3. Ny skolereform

2.4. Stormøde i sydbyen

2.4.1. TV indslag

2.4.2. Fremtidsudsagn

3. Skoleovertagelse - kompetenceløft

3.1. Seminariet uge 43 2012

3.2. Seminariet uge44 2013

3.3. Seminariet uge 39 og 43 2014

3.4. Seminariet uge 45 2015

4. Folkeskoleloven

4.1. Faghæfte 48

4.2. Ny skolereform

4.3. Kommunale politikker

4.3.1. Læring og trivsel

4.3.2. B og U

5. IT strategi

5.1. Kommunal

5.1.1. Strategi 0 til 18 årnger

5.2. Lokal

5.2.1. Videndeling

5.3. Vision

6. Radioprojekt

6.1. Prototype

6.2. Fase 2

6.2.1. Frikvartersradio

6.2.2. Radio i fagene

6.2.2.1. Dansk

6.2.2.2. Engelsk

6.2.2.3. His/samf

6.2.2.4. M.fl.

6.2.3. Undervisning/Fritid

6.3. Valgfag og ungdomsklub

6.3.1. Sendetider

6.3.2. Musikstudie

6.4. Frivillige

6.4.1. Praktikanter

6.4.2. Andre årgange

6.5. Nøglepersoner

6.5.1. Intern Tovholdere MA, MN, KM

6.5.2. Journalist Søren Mogensen

6.5.3. Afd. leder klub Peter G Iversen

6.6. TV indslag

7. Ipads

7.1. 4 "halve" klassesæt

7.2. Tablets i undervisningen

7.3. Tablets i fritid

7.4. Ressourcepersoner

7.4.1. IT vejleder

7.4.2. Resourceperson indskoling/SFO

7.4.3. Mediepatrulje

8. Videndeling

8.1. Den gode IT historie

8.2. Mediepædagogisk uddannelse

8.3. Mediepatrulje

8.3.1. MAX

8.4. Medieråd

8.5. Platform til videndeling

8.5.1. Den gode IT historie

8.6. Bibliotek/læringscenter

9. Global sparring

9.1. 3 skoler

9.1.1. Vestre

9.1.2. Virklund

9.1.3. Kjellerup

9.2. Microsoft

9.2.1. International mentor

9.2.2. Internationale konferencer

9.3. Commmenius

9.3.1. Samarbejde med finske skoler i Oula

9.3.1.1. Jobskygning

9.3.1.2. Comenius Regio projekt

10. Hardware

10.1. PC stationær

10.2. Laptops

10.3. Ipads

10.4. Elevcomputere/tablets BYOD

10.5. Smartphones

10.6. Win 8 tablets

11. Indsatsområdet Inklusion

12. Fablab

12.1. Fablab Silkeborg

12.2. Inspiration fra San Fransisco

12.3. Fablab at school