Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fyld med energi af Mind Map: Fyld med energi

1. solenergi

2. biogas

3. Olie

3.1. Destilation

3.2. Forbrænding

3.3. Kulstof

3.4. Hydrogen

4. Alkaner

4.1. Pentan

4.1.1. Smeltepunkt: -129 C

4.1.2. Kogepunkt: 36 C

4.2. Hexan

4.2.1. Smeltepunkt: -95 C

4.2.2. Kogepunkt: 68 C

4.3. Heptan

4.3.1. Smeltepunkt: -90 C

4.3.2. Kogepunkt: 98 C

4.4. Oktan

4.4.1. Smeltepunkt: -56 C

4.4.2. Kogepunkt: 126 C

4.5. Gasser

4.5.1. Methan

4.5.1.1. Smeltepunkt: -182 C

4.5.1.2. Kogepunkt: -164 C

4.5.2. Ethan

4.5.2.1. Smeltepunkt: -183 C

4.5.2.2. Kogepunkt: -88 C

4.5.3. Propan

4.5.3.1. Smeltepunkt: -189 C

4.5.3.2. Kogepunkt: -42 C

4.5.4. Butan

4.5.4.1. Smeltepunkt: -138 C

4.5.4.2. Kogepunkt: -1 C

5. Kulbrinter

5.1. kulstof

5.2. Brint (H)

6. Naturgas

7. Isomérer

8. Destillering

8.1. Kogepunkt

8.2. Rå olie kommer ind og bliver brugt

8.2.1. Nyt punkt

8.3. Gas, letbenzin, benzin, petroleum, dieselolie, smøreolie og asfalt..

8.4. I destillerings maskinen er der en top og en bund. Den tungeste slags kommer ud i bunden, typisk asfalt. Og den letteste form kommer ud for oven, typisk flydende gas til flaske gas og kemikalier.

9. Fuck du nice, Andreas!

10. Lagerenergi

11. Forurening

11.1. CO2

11.2. Drivhusefekten

11.3. Olieudslip

12. Olie bliver dannet

12.1. Bliver skabt under tryk

12.2. Døde planter

12.3. Døde dyr og skaldyr

12.4. Bliver presset af sammen af sandet, i flere millioner år. Derved bliver råolien skabt

12.5. Olieplatforme

12.5.1. Olieplatforme findes langt ude i havet, og der skal flyves med helikopter til, for at komme derud.

12.6. Destillering startes ved brug råolien som er ført op af jorden. Se under destillering

12.7. Lange rør presses ned i jorden, og olien sprøjter op pga. overtryk.

13. Olie

14. Benzinmotoren

14.1. Indsugning

14.2. Sammenpresning

14.3. Forbræning

14.4. Udblæsning

15. Nyt punkt