Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fyld med energi af Mind Map: Fyld med energi

1. solenergi

2. biogas

3. Fuck du nice, Andreas!

4. Olie bliver dannet

4.1. Bliver skabt under tryk

4.2. Døde planter

4.3. Døde dyr og skaldyr

4.4. Bliver presset af sammen af sandet, i flere millioner år. Derved bliver råolien skabt

4.5. Olieplatforme

4.5.1. Olieplatforme findes langt ude i havet, og der skal flyves med helikopter til, for at komme derud.

4.6. Destillering startes ved brug råolien som er ført op af jorden. Se under destillering

4.7. Lange rør presses ned i jorden, og olien sprøjter op pga. overtryk.

5. Olie

6. Olie

6.1. Destilation

6.2. Forbrænding

6.3. Kulstof

6.4. Hydrogen

7. Alkaner

7.1. Pentan

7.1.1. Smeltepunkt: -129 C

7.1.2. Kogepunkt: 36 C

7.2. Hexan

7.2.1. Smeltepunkt: -95 C

7.2.2. Kogepunkt: 68 C

7.3. Heptan

7.3.1. Smeltepunkt: -90 C

7.3.2. Kogepunkt: 98 C

7.4. Oktan

7.4.1. Smeltepunkt: -56 C

7.4.2. Kogepunkt: 126 C

7.5. Gasser

7.5.1. Methan

7.5.1.1. Smeltepunkt: -182 C

7.5.1.2. Kogepunkt: -164 C

7.5.2. Ethan

7.5.2.1. Smeltepunkt: -183 C

7.5.2.2. Kogepunkt: -88 C

7.5.3. Propan

7.5.3.1. Smeltepunkt: -189 C

7.5.3.2. Kogepunkt: -42 C

7.5.4. Butan

7.5.4.1. Smeltepunkt: -138 C

7.5.4.2. Kogepunkt: -1 C

8. Kulbrinter

8.1. kulstof

8.2. Brint (H)

9. Naturgas

10. Isomérer

11. Destillering

11.1. Kogepunkt

11.2. Rå olie kommer ind og bliver brugt

11.2.1. Nyt punkt

11.3. Gas, letbenzin, benzin, petroleum, dieselolie, smøreolie og asfalt..

11.4. I destillerings maskinen er der en top og en bund. Den tungeste slags kommer ud i bunden, typisk asfalt. Og den letteste form kommer ud for oven, typisk flydende gas til flaske gas og kemikalier.

12. Lagerenergi

13. Forurening

13.1. CO2

13.2. Drivhusefekten

13.3. Olieudslip

14. Benzinmotoren

14.1. Indsugning

14.2. Sammenpresning

14.3. Forbræning

14.4. Udblæsning

15. Nyt punkt