Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Energi af Mind Map: Energi

1. varme(Q)

1.1. Energioverføring som følge af temperaturforskel

2. arbejde(W)

2.1. kraft*vejlængde (W = F*Δs)

2.2. Enhed, Nm = J

3. Energibegreber

3.1. Energi = det som får ting til at ske

3.1.1. Energi enheder

3.1.1.1. Joule, J

3.1.1.2. Andre

3.1.1.2.1. Ws/kWh

3.1.1.2.2. kcal

3.1.1.2.3. eV

3.1.1.2.4. hk

3.1.2. Energikede

3.1.2.1. Energikilde

3.1.2.2. Energimodtager

3.2. Energiforme

3.2.1. Hovedforme

3.2.1.1. Kinetisk energi (bevægelse)

3.2.1.2. Potentiel energi (stilling)

3.2.2. Andre

3.2.2.1. Elektrisk energi

3.2.2.2. Solenergi

3.2.2.3. Kemisk energi

3.2.2.4. Bølgeenergi

3.2.2.5. Termisk energi

3.2.2.6. Indre energi

3.2.2.7. Kærneenergi

3.3. Energioverføring

3.4. Effekt(P) = Energi/tid (P = ΔE/ Δ t)

3.4.1. enhed watt, W

3.5. Energikvalitet

3.5.1. Nyttevirkning

4. Mekanik

4.1. Newtons love

4.1.1. Newtons 1. lov (inertiens lov)

4.1.2. Newtons 2. lov (kraftloven)

4.1.2.1. F=m*a

4.1.2.1.1. Akseleration

4.1.2.1.2. Masse

4.1.3. Newtons 3. lov (aktion og reaktion)

4.2. Kraft

4.2.1. Enhed, N

4.2.2. Forandre form

4.2.3. Forandre fart

4.2.4. Tyngde

4.3. Mekanisk energi

4.3.1. Potentiel energi

4.3.1.1. Epot = mgh

4.3.2. Kinetisk energi

4.3.2.1. Ekin = ½ mv2

5. Temperatur, varme og indre energ

5.1. temperatur

5.1.1. temperaturskalaer

5.1.1.1. Celsius

5.1.1.2. Farenheit

5.1.1.3. Kelvin

5.1.2. smelte/kogepunkt

5.2. indre energi

5.3. Varmekapacitet, C = Q/Δt

5.3.1. Specifik varmekapacitet, C = Q/(Δt*m)

5.3.2. Kalorimetri

5.4. smelte/fordampningsvarme

5.5. Aggregattilstande/ tilstandsformer

5.5.1. Gas

5.5.2. Væske

5.5.3. Fast stof

5.6. Varmetransport

5.6.1. varmeledning

5.6.1.1. Newtons afkølingslov

5.6.1.2. Varmeledningsevne

5.6.2. stråling

5.6.2.1. Stefan-Boltzmanns lov

5.6.2.2. Wiens forskydningslov

5.6.3. konvektion

6. Energilovene/termodynamik

6.1. Termofysikkens 0. Lov Absolut nulpunkt

6.2. Termofysikkens 1. lov: Energiloven

6.3. Termofysikkens 2. Lov: Energikvalitet

7. Nyt punkt