Copy of Overenskomster

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Copy of Overenskomster af Mind Map: Copy of Overenskomster

1. Konflikter strejker og lock-out

1.1. Lovlig

1.2. Overenskomststridig

2. Hovedaftalen

2.1. Arbejdsmarkedets grundlov

2.1.1. Lønmodtagernes ret til at organisere sig

2.1.2. Fredspligten

2.1.2.1. Parter skal overholde overenskomster sålænge de gælder.

2.1.3. Arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet

2.1.3.1. Må bestemme arbejdstider og -opgaver

3. Ny overenskomst hvert 2.-4. år

3.1. Her aftales et eller flere af disse forhold

3.1.1. Løn

3.1.2. Arbejdstid

3.1.3. Ferie

3.1.4. Pension

3.1.5. Efteruddannelse

3.2. Overenskomst for butiksansatte i foråret 2012

4. Eksempel på virksomhed uden overenskomst

5. Forløbet af overenskomstforhandlinger

5.1. Oktober: Krav præsenteres

5.2. November: forhandlingerne begynder

5.3. Marts: Aftale mellem parterne

5.4. Marts/april: Urafstemning blandt medlemmer

5.5. April: Hvis ja = ny overenskomst

6. Forligsmanden

6.1. Problemer i forhandlingerne

6.2. Forligsmanden tages med på råd - han mægler

6.2.1. Forhandlinger afsluttes med forlig

6.2.2. Eller forliget forkastes af fagforbund eller arbejdsgiver organisationer

6.2.2.1. Og så har vi strejke eller lockout

6.2.2.1.1. Hvis det er vigtige samfundsfunktioner, der er ramt kan Folketinget ophøje forligsmandens mæglingsforslag til lov, og konflikten skal stoppe.