FOKUSOMRÅDER VODSKOV SKOLE 2012/2013

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
FOKUSOMRÅDER VODSKOV SKOLE 2012/2013 af Mind Map: FOKUSOMRÅDER VODSKOV SKOLE 2012/2013

1. kompetenceudvikling

1.1. pædagogiske arrangementer

1.2. grundkursus til nye lærere

1.3. tovholderne-kompetenceudvikling

1.4. vejedning fra PPR

2. PÆDGOGISK IT

2.1. hvad?

2.1.1. fagteam

2.1.2. CD-ord

2.1.3. inspirationsmesse

2.1.4. blogs

2.1.5. undervisningsmidler

2.1.6. udviklingsprojekter/TFC

2.2. hvordan?

2.2.1. pæd it vejledere og skolebibliotekarer

2.2.2. kontinuerlig kompetenceudvikling

2.2.3. videndeling

2.2.4. lokaler, teknik, hardware

2.3. hvorfor?

2.3.1. Aalborg Kommunes strategiplan for pæd. it

2.3.2. udvikle didaktik, pædagogik og praksis

2.3.3. fremme inklusion/undgå eksklusion

3. LP-MODELLEN

3.1. 10 LP-møder

3.2. netværksmøder

3.3. klassekonferencer

4. AFDELINGERNE

4.1. elevplaner

5. INKLUSION

5.1. Trivsel

5.1.1. Trivselsperson

5.1.2. Venskabsklasser

5.1.3. Legepatrulje

5.1.4. "De stille piger"

5.1.5. Trivselsdag

5.1.6. Klassemøder

5.1.7. Den Gode Klasse

5.2. KPC (kompetencecenter)

5.2.1. Vejledere/ressourcepersoner

5.2.1.1. Læsevejledere

5.2.1.2. Matematikvejledere

5.2.1.3. AKT-vejledere

5.2.1.4. Inklusionskoordinator

5.2.1.5. K-vejleder

5.2.2. Pusterum - mobilt

5.2.3. Familieklasser

5.2.4. Klassekonferencer

5.2.5. "Back Pack"

5.3. Overordnet på skolen

5.3.1. Aktionslæring (09-10)

5.3.2. LP (10-13)

5.3.3. Læsebånd

5.3.4. CD-ord

5.3.5. Fagdage, temauger o.lign.

5.3.6. Kursusuge

5.3.7. Undervisningsassistenter