Husholdninger og virksomheder kap. 20

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Husholdninger og virksomheder kap. 20 af Mind Map: Husholdninger og virksomheder kap. 20

1. Husholdninger

1.1. Husholdningernes forbrug har afgørende betydning for tilstanden i det økonomiske kredsløb lavt forbrug = lav produktion = mindre brug for arbejdskraft = ond spiral

1.2. Forskellige indkomster

1.2.1. Lønindkomst

1.2.2. Overskud af egen virksomhed

1.2.3. Overførselsindkomst

1.2.4. Renteindtægt

1.2.5. Udbytte af aktier

1.3. Forbrug

1.4. Indkomstbegreber

1.4.1. Disponibel indkomst

1.4.1.1. Samlet indkomst - indkomstskat/arbejdsmarkedsbidrag

1.4.1.1.1. Eksempel på udregning af disponibel indkomst

1.4.2. Nominel indkomst

1.4.2.1. Hvad vi tjener i kroner og ører

1.4.3. Realindkomst

1.4.3.1. Hvor meget kan vi købe for vores indkomst = købekraft

1.4.3.1.1. Eksempel på fald og stigning i realindkomst

2. Det der får hjulene til at svinge rundt

3. Virksomheder

3.1. Alle der producerer varer og tjenesteydelser og afsætter disse til andre

3.2. Produktionsfaktorer

3.2.1. Naturgivne ressourcer

3.2.2. Realkapital (maskiner, bygninger mv.)

3.2.3. Arbejdskraft

3.3. 50 % af arbejdsstyrken i DK arbejder i virksomheder med under 100 ansatte.

3.3.1. Fordel = hurtigere omstilling

3.3.2. Ulemper = mangel på forskning og udvikling, eksporterer ikke

3.4. Konkurrenceevne

3.4.1. Priskonkurrenceevne

3.4.1.1. Lønninger

3.4.1.2. Produktivitet

3.4.1.2.1. Produktivitet = Produktion pr. medarbejder pr. time

3.4.1.3. Valutakurser

3.4.2. Konkurrenceevne er også

3.4.2.1. Kvalitet

3.4.2.2. Design

3.4.2.3. Forskning og udvikling