Web 2.0

Organize and structure your thoughts to write an essay

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Web 2.0 af Mind Map: Web 2.0

1. Hvordan web 2.0?

1.1. Web 2.0 i SAMR-modellen

1.1.1. Substitution

1.1.2. Augmentation

1.1.3. Modifikation

1.1.4. Redifinition

1.2. TPACK

1.2.1. Teknisk viden

1.2.2. Fagfaglig viden

1.2.3. Pædagogisk viden

1.3. Medievejlederen

1.3.1. Ny rolle

1.3.1.1. Facilitator

1.3.1.2. Scaffolder

1.3.1.3. Kommunikator

1.3.2. Inspirationsmessen

1.3.3. Digital kompetenceudvikling

1.3.3.1. elev-elev

1.3.3.2. Lærer-lærer

1.3.3.3. Elev - lærer

1.3.3.4. Superbruger

1.4. Ledelsen

1.4.1. Prioriterer indkøb af hardware

1.4.2. Prioriterer indkøb af digitale læremidler

1.4.3. Faciliterer en videndelingskultur

2. PLC 2.0

2.1. Bogbloggen

2.2. Facebookside

2.3. Qr-tags

2.3.1. QR-koder i hverdagen

2.3.2. Bogbloggen

2.3.2.1. Nye bøger til mellemtrinnet

2.3.2.2. Podcast

2.3.2.3. Multimodale boganmeldelser

2.3.2.4. Sociale medier

2.3.3. Andre idéer

2.3.3.1. Orienteringsløb

2.3.3.2. Virtuelle assistenter

2.4. Twitter

3. Hvorfor web 2.0?

3.1. Paradigmeskifte

3.1.1. Web 1.0 > web 2.0

3.1.2. Gutenberg-galaksen//Google Galaksen

3.1.2.1. Manuel Castelles

3.1.2.2. Vores.net

3.1.3. Vi er internettets børn

3.2. Lovformelle krav

3.2.1. Fælles mål - alle fag

3.2.2. Faghæfte 48

3.2.3. En digital folkeskole

3.2.3.1. Højne fagligheden

3.2.3.2. Differentieret og varieret uv

3.2.3.3. Nye og mere fleksible lærings- og evalueringsformer

3.2.3.4. Øge inklusion

3.2.3.5. Kreativ og kritisk brugt

3.2.3.6. Hjælpe læreren i forberedelse og evaluering

3.2.3.6.1. Frigøre ressourcer til undervisning af den enkelte elev

3.2.4. Fælles Skolebeskrivelse

3.2.5. Strategiplanen for pæd. it

3.2.5.1. Handleplan 201?

4. Hvad så?

4.1. Alle skal med

4.2. It ind i alle fagteams

4.2.1. Kompenserende it

4.2.1.1. Indskanning af tekst

4.2.1.2. Oplæsning af tekst

4.2.1.3. Støtte til skriveprocessen

4.2.1.4. Smartphone

4.2.2. Skoletube

4.2.3. Google Apps Edu

4.2.3.1. Tekstbehandling

4.2.3.2. Regneark

4.2.3.3. Præsentationer

4.2.3.4. Gmail

4.2.3.5. Chat

4.2.3.6. Kalender

4.3. Medieguide

4.4. The Flipped Classroom

4.5. Elevens digitale portfoliomappe

4.6. App (BETA)

5. Læringsmål

5.1. Kan indgå i samarbejder om medieproduktion og -analyse

5.2. Kan undervise og vejlede i forskellige former for medieproduktion

5.3. Kan analysere, vurdere og vejlede i mediebaserede produktioner med fokus på indholds- og udtryksformer

5.4. Har viden om mediepædagogiske principper og forskellige didaktiske metoder

5.5. Har indsigt i pædagogisk og professionel medieproduktion