den katolske kristendom

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
den katolske kristendom af Mind Map: den katolske kristendom

1. Der var nogen der blev uenige om hvordan Jesus sagde til dem så det ikke var den samme historie de havde med sig.

2. sætningerne for det kaldte man trosbekendelse og kirken havde også fået nogle regler med sætningerne.

3. De fik brug for en pave fordi at der var mange der stadig var uenige også paven måtte bestemme hvad de skulle tro på.

4. Drengene kalder man munke og pigerne kalder man nonner.

5. Der var nogen der vil give hele deres liv til gud.

6. der var to præster eller paver der var uenige den ene var uenige med at han skulle eje en hel kirke så den blev splittede i 1965.

7. man mener at apostlen peter var den første der lavede en katolsk kirke i rom.

8. Dem som ikke var kristne var meget efter munkene og nonnerne og nogle år efter begyndte de at samarbejde.

9. Dem som er katolsk tror på troen med Adam og Eva.

10. i de katolske kirker er deres formål at blive tilgivet af gud og Jesus de holder sogne til gudstjenester og til meget andet.

11. Peter havde en nøgle som ifølge dem er nøglen til om man skal i himlen eller helvede.

12. de er til sakramenter og sakramenter er barnedåb og bryllup fx

13. Munkene og nonnerne bor meget tit sammen i klostre for at bede til gud fx.

14. Munke og nonner lever aldrig sammen.

15. Hvis man skal være munk skal man have alt sin kærlighed til Jesus og gud.

16. Munkene hjælper de fattige mennesker med mad og medicin og sådan noget.

17. De første munke kom ud i Egypten i ørkenen i år 250.

18. Jomfru Maria

18.1. Hun var jomfru så jeg undrer mig over hvordan hun kan føde guds søn når hun ikke har haft sex med en mand.

18.1.1. 2 februar Marias renselse

18.1.2. 25 marts Marias bebudelsesdag

18.1.3. 15 august Marias legemlige optagelse til himlen

18.1.4. Hun var god for de katolske.

18.1.5. Hun har mødt en ærkeengel